RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Pakalpojumi

Pakalpojumi

 Pamatpakalpojumi:

 • Informācijas resursu izsniegšana / saņemšana Abonementā.
 • Informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana / rezervēšana / izmantošanas termiņu pagarināšana e-katalogā.
 • Brīvpieejas lasītavas izmantošana .
 • Elektronisko resursu lasītavas izmantošana.
 • Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu vai telefonu.
 • RTU Liepāja Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu izmantošana.
 • RTU Liepāja Bibliotēkas veidoto datubāzu izmantošana: promocijas darbu datubāze; akadēmiskā personāla publikācijas; studentu noslēgumu darbu datubāze.
 • Pašapkalpošanās skenera izmantošana lasītavā.
 • RTU Liepāja Bibliotēkas lietotāju apmācība.
Maksas pakalpojumi
 • Kopēšana – kopētavā un lasītavā
 • Printēšana – kopētavā un elektronisko resursu lasītavā
 • Skenēšana – kopētavā
 • Nakts abonements – lasītavā
 • Starpbibliotēkuabonementa (SBA) pakalpojumi – maksa par pasta izdevumiem
 • Starptautiskā SBA pakalpojumi
 • Informācijas resursu saraksta izveidošana atbilstoši tematiskajam pieprasījumam:
  • no Latvijas bibliotēku katalogiem 3,50+ maksa par drukāšana
  • no e-resursiem latviešu valodā 5,00+ maksa par drukāšana
  • no e-resursiem svešvalodā 8,00+ maksa par drukāšana
Maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN, spēkā ar 2023. gada 1. augustu

Pakalpojuma veids Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR
  Uzrādot apliecības Sniedzot ārpakalpojumus
(ja nav apliecība)
DRUKĀŠANA    
A4 formāts 0,08 lapa 0,12 lapa
A3 formāts 0,15 lapa 0,21 lapa
Ar krāsu printeri A4 formāts (atkarībā no noklājuma)* 0,30-1,15 lapa 0,40-1,60 lapa
Uz plēves A4 formāts 0,40 plēve 0,55 plēve
KOPĒŠANA (rokas režīma)    
A4 formāts vienpusēja
 
0,10 lapa 0,15 lapa
A4 formāts abpusēja 0,20 lapa 0,25 lapa
A3 formāts vienpusēja 0,12 lapa 0,18 lapa
A3 formāts abpusēja 0,20 lapa 0,29 lapa
KOPĒŠANA (automātiskā padeve)    
A4 formāts vienpusēja 0,05 lapa 0,08 lapa
A4 formāts abpusēja 0,10 lapa 0,14 lapa
A3 formāts vienpusēja 0,10 lapa 0,12 lapa
A3 formāts abpusēja 0,19 lapa 0,26 lapa
Uz plēves A4 formāts 0,33 plēve 0,44 plēve
Iesiešana (ar Unibind aparātu A4 formātā)    
Glancētos vākos 2,20 2,20
Bez vākiem 1,90 1,90
Ādas imitācijas vākos 8,00 8,50
Iesieta darba termiska labošana 1,00 1,00
Iesiešana (ar brošēšanas iekārtu)    
Ar spirāli < 50.lpp. 2,00 2,50
Ar spirāli no 51 līdz 150 lapām 2,50 3,00
Ar spirāli > 150.lpp. 3,50 4,00
Spirālē iesieto darbu labošana 1,50 1,50
Skenēšanas darbi    
No lasītavas materiāliem

bezmaksas (pašapkalpošanās)
0,15 lapa (operatora pakalpojums)

0,15 lapa
No citiem materiāliem 0,15 lapa 0,15 lapa
CITI MAKSAS PAKALPOJUMI    
Sīkiespieddarbu brošēšana ar skavotāju (locīšana, skavošana; līdz 10 A4 biezumā) 0,34 viena brošūra 0,34 viena brošūra
Par katra iespieddarba izmantošanu virs noteiktā termiņa (kavējuma nauda) 0,15 nokavētā diena -
Par nakts abonementa izmantošanu virs noteiktā termiņa (kavējuma nauda) 1,50 nokavētā stunda -
Izsniegto grāmatu saraksta drukāšana 0,15 lapa -
Informācijas resursu saraksta izveidošana atbilstoši tematiskajam pieprasījumam:    
no Latvijas bibliotēku katalogiem 3,50+ maksa par drukāšanu -
no e-resursiem latviešu valodā 5,00+ maksa par drukāšanu -
no e-resursiem svešvalodā 8,00+ maksa par drukāšanu -
SBA pasta pakalpojumi -
SSBA pēc LNB izcenojuma + pasta pakalpojumi -
informācijas ierakstīšana kompaktdiskā 0,70 kompakt. disks 0,70 kompakt. disks
darbu tehniska rediģēšana 0,30 lapa 0,30 lapa
SBA

Starpbibliotēku abonementa (SBA) pasūtīšanas veidlapa

Aizpildītu veidlapu nosūtīt  vai arī izdrukātu iesniegt Komlektēšanas un apstrādes nodaļā (111. telpa) vai Abonementā (115. telpa).