RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Studiju programmas

Studiju programmas

Šeit skatāma pamatinformācija par studiju programmām, pilnus aprakstus pagaidām lasīt 
https://www.liepu.lv/lv/1133/pamatstudijas.

Bakalaura līmeņa studiju programmas
EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS*
Pilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi    
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu bakalaura grāds
angļu un franču valodas un kultūras studijās
angļu un spāņu valodas un kultūras studijās
angļu un vācu valodas un kultūras studijās
*Saistībā ar LiepU studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” pārakreditāciju, 2024. gada 1. septembrī programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studenti varēs turpināt studijas apvienotajā studiju programmā “Valodu un kultūras studijas”
JAUNO MEDIJU MĀKSLA UN DIZAINS
Pilna laika studijas    Ilgums: 3 gadi   
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā
LOGOPĒDIJA
Pilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi  
Nepilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši    
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds logopēdijā
Kvalifikācija: skolotājs logopēds
SOCIĀLAIS DARBINIEKS
Pilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi    
Nepilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši    
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā
Kvalifikācija: sociālais darbinieks
SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Pilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi    
Nepilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši   
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
Kvalifikācija: skolotājs

Studiju laikā iespējams izvēlēties un apgūt vienu vai divus izvēles moduļus:

 • profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā
 • dažādības kompetence iekļaujošā izglītībā
 • mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas pirmsskolā
 • mūzikas skolotājs
SKOLOTĀJS

Pilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi    
Nepilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši   
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
Kvalifikācija: skolotājs

Studiju laikā iespējams izvēlēties un apgūt vienu apakšprogramu:

 • latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • matemātikas skolotājs

VAI kombinēt un apgūt divas vai vairākas apakšprogrammas:

 • angļu valodas skolotājs
 • vācu valodas skolotājs
 • datorikas skolotājs
 • dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • bioloģijas skolotājs
 • dabaszinību skolotājs (dabaszinību un fizikas vai ģeogrāfijas skolotājs)
 • latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • matemātikas skolotājs
Īsā cikla studiju programma
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas    Ilgums: 2 gadi   
Nepilna laika studijas    Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši     €
Iegūstamais grāds: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Kvalifikācija: skolotājs
Maģistra līmeņa studiju programmas
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pilna laika studijas    
Ilgums: 2 gadi (ar/ bez kvalifikācijas)
Ilgums: 3 gadi (ar kvalifikāciju)
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās
Kvalifikācija: informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs vai programmēšanas inženieris

VADĪBAS ZINĪBAS

Pilna laika studijas    
Ilgums: 1 gads 
Ilgums: 2 gadi 
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā 
Kvalifikācija: organizācijas vadītājs (ar studiju ilgumu 2 gadi)

JAUNIE MEDIJI UN AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA

Pilna laika studijas    
Ilgums: 2 gadi 
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā un mediju mākslā

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

RAKSTNIECĪBAS STUDIJAS
Pilna laika studijas    Ilgums: 2 gadi   
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds rakstniecības studijās
SOCIĀLĀ DARBA VADĪBA

Pilna laika studijas    
Ilgums: 1 gads un 5 mēneši
Ilgums: 2 gadi 


Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā
Kvalifikācija: vadošais sociālais darbinieks

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES

Pilna laika studijas    Ilgums: 1 gads un 3 mēneši
Ilgums: 2 gadi    
Nepilna laika klātiene    Ilgums: 1 gads un 8 mēneši
Ilgums: 2 gadi un 6 mēneši    
Iegūstamais grāds: maģistra grāds izglītības zinātnēs

Specializācijas virzieni:

 • dažādība un iekļaušanās izglītībā
 • mācīšana un mācīšanās lietpratībai
 • cilvēka uzvedība un izglītība
 • izglītības vadība
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas    Ilgums: 1 gads
Vairāk informāciju par pieteikšanos meklēt www.macitspeks.lv
Doktorantūra
E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA
Pilna laika studijas    Ilgums: 4 gadi    
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) inženierzinātnēs un tehnoloģijās
vai zinātnes doktors (-e) (Ph.D) sociālajās zinātnēs
IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
Pilna laika studijas    Ilgums: 3 gadi    
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs
VALODU UN LITERATŪRAS STUDIJAS
Pilna laika studijas    Ilgums: 3 gadi    
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) humanitārajās un mākslas zinātnēs
MEDIJU MĀKSLA UN RADOŠĀS TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas    Ilgums: 3 gadi    
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs