RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Zinātnes pasākumi

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

30. starptautiskā zinātniskā konference
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā
Current Issues in Research of Literature and Culture
https://literatura.liepu.lv

21.–22.03.2024. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
LiepU Kurzemes Humanitārais institūts
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Prof. Edgars Lāms
Liepājas Universitātes matemātikas konference
Profesoram Jānim Mencim 110. Vērtēšana
05.–06.04.2024. LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte
Anita Poriņa
Anita Jansone
Liepājas Universitātes
Studentu zinātnes un radošuma dienas
10.–12.04.2024. LiepU fakultātes, zinātniskie institūti
Fakultāšu atbildīgie
HMZF
Starptautiskais skaņas mākslas simpozijs
Skaņas dienas
22.–26.04.2024. LiepU Mākslas pētījumu laboratorija
Biedrība ASTE: Art, Science, Technology, Education
Doc. Krista Dintere

16. starptautiskā zinātniskā konference
Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā
Pedagoģiskās koncepcijas izglītības vides transformācijā
https://izi-izglitiba.liepu.lv/lv

25.–26.04.2024. LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Maija Ročāne, Dr.paed.
Dina Bethere, Dr.paed.
21. starptautiskā zinātniskā konference
Valodu apguve: problēmas un perspektīva
Language Acquisition: Problems and Perspective
https://vapplapp.liepu.lv/
17.05.2024. LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Doc. Gundega Tomele
Prof. Diāna Laiveniece
27. starptautiskā zinātniskā konference
Sabiedrība un kultūra
Society and Culture
https://society-culture.liepu.lv/
30.–31.05.2024. LiepU Izglītības zinātņu institūts (Socioloģisko pētījumu centrs)
Asoc. prof. Arturs Medveckis
     
Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs
Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā
15.–20.06.2024. LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lekt. Solvita Spirģe-Sēne
Starptautiskā mākslas un tehnoloģiju nedēļa
UPDATE 2024: Sensorā iztēle
27.09.–04.10.2024. LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija
Doc. Anna Priedola
Lekt. Maija Demitere
29. starptautiskā zinātniskā konference
Vārds un tā pētīšanas aspekti
The Word: Aspects of Research
https://vards.liepu.lv/
28.–29.11.2024. LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
LiepU Kurzemes Humanitārais institūts
Prof. Linda Lauze