RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Darbinieku sapulce

3. aprīlis
.
.
.

Darbinieku sapulce par aktuālajiem jautājumiem notiks 3. aprīlī pulksten 15.30 RTU Liepājas aktu zālē.

Ja netiekat klātienē, saite, lai pieslēgtos: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAzY2IwZGQtYjk4MC00ODZlLTg0ODktOTI5MDQxMTU5MTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%22fc51571f-67fd-484c-b67b-6c8e75f4a03b%22%7d

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

20. marts plkst. 14:07

Līdzīgi notikumi

Kalendārs