Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

LZA sveic RTU zinātniekus – nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autorus

26. februāris
.
.
.
RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes Fotonikas, elektronikas un elektronisko sakaru institūta pētnieki saņem LZA apbalvojumu par izstrādāto silīcija fotonikas optiskā modulatora tehnoloģiju, kas atzīta par vienu no nozīmīgākajiem aizvadītā gada sasniegumiem teorētiskajā zinātnē. Foto: Armands Kaņepe, RTU

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) konkursa «Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 2023 gadā» apbalvošanas ceremonijā sveikti divi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieku kolektīvi. RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes Fotonikas, elektronikas un elektronisko sakaru institūta pētnieku izstrādāto silīcija fotonikas optiskā modulatora tehnoloģiju LZA atzina par vienu no nozīmīgākajiem aizvadītā gada sasniegumiem teorētiskajā zinātnē. Savukārt viens no lietišķās zinātnes sasniegumiem ir notekūdeņu epidemioloģijas pētījumu jomas attīstība Covid-19 pandēmijas kontekstā, ko īsteno RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija sadarbībā ar citām pētniecības organizācijām.

Aizvadītais gads pētniecībā bijis pārsteidzoši ražīgs – strauji attīstās tādas jomas kā digitalizācija, robotizācija, mākslīgais intelekts, bioloģisko procesu izzināšana un slimību apkarošana, viedā un zaļā enerģētika, kā arī pārtikas tehnoloģijas. Nemainīgi augstvērtīgs ir bijis arī humanitāro un sociālo zinātņu jomu pārstāvošo pētnieku pienesums, norāda LZA prezidents Ivars Kalviņš. 

Silīcija fotonika ir inovatīvs virziens, kas strauji attīstās, dodot būtisku ieguldījumu datu centru, 5G un 6G tīklu efektivitātē un mākslīgā intelekta attīstībā. RTU izstrādātā silīcija fotonikas optiskā modulatora tehnoloģija izceļas ar augstu energoefektivitāti un spēju nodrošināt lielāku joslas platumu mikrometru izmēra ierīcēs. Tādējādi tiek panākts datu pārraides ātrums līdz 170 Gbit/s, kas ļāva sasniegt pasaules rekordu. RTU risinājuma priekšrocības ir blīva integrācija ar esošajām mikroelektronikas platformām un energoefektīva datu pārraide.Šis sasniegums stiprina Latvijas pozīcijas pasaules mēroga zinātnes un tehnoloģiju tirgū, piedāvājot augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus, veicinot ekonomisko izaugsmi un atbalstot ilgtspējīgu attīstību. Zinātnieku veikums novērtēts arī starptautiski, ko apliecina gan pasaules rekords, gan publikācijas prestižos zinātniskos žurnālos un dalība starptautiskās konferencēs, piemēram, IEEE SiPhotonics 2023 konferencē ASV. Iesniegts arī patenta pieteikums. 

Autori: LZA akadēmiķis tenūrprofesors Oskars Ozoliņš, Mg.sc.ing. Armands Ostrovskis, Ph.D. Aleksandrs Mariņins, Mg.sc.ing. Ints Murāns, Mg.sc.ing. Arvīds Sedulis, Mg.sc.ing. Kristaps Rubuls, Ph.D. Toms Salgals, LZA korespondētājloceklis profesors Jurģis Poriņš, Ph.D. Xiaodan Pang, LZA korespondētājloceklis profesors Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs. Institūcija: RTU.

Būtiska nozīme ir arī RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR» pētījumu sērijai par notekūdeņu izpētes lietošanu sabiedrības veselības stāvokļa novērtēšanā un infekcijas slimību izplatības prognozēšanā. Sērijas pirmajā pētījumā tika demonstrēta notekūdeņu lietojamība dažādu medikamentu patēriņa un populācijas skaita biomarķieru novērtējumos, otrajā tika izvērtēta iespēja tos pielietot Covid-19 saslimstības izmaiņu monitoringā, savukārt trešajā – Covid-19 gadījumu skaita prognozēšanā. Iegūtie rezultāti kalpoja par pamatu pastāvīgas notekūdeņu monitoringa sistēmas izveidei Latvijā, kas šobrīd tiek izmantota saslimstības izplatības un SARS-CoV-2 variantu novērošanai Latvijas pilsētās. 

Dažādos projekta posmos tika piesaistīti pētnieki gan no Latvijas Universitātes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, gan industrijas partneri no «Exponential Technologies Ltd.» un SIA «Latvijas Mobilais Telefons». Lielākajā daļā pētījumos izmantoto un monitoringa sistēmas ietvaros analizēto notekūdeņu paraugu ievākšanā aktīvi līdzdarbojas ūdenssaimniecību uzņēmumu pārstāvji 16 dažādās pilsētās.

Autori: LZA akadēmiķis profesors Tālis Juhna, Ph.D. Brigita Dejus, Dr.sc.ing. Sandis Dejus, Mg.sc.ing. Mārtiņš Strods. Institūcija: RTU. Mg. Pāvels Cacivkins («Exponential Technologies Ltd.»). Mg.biol. Dita Gudrā, Mg.biol. Maija Ustinova, Mg.biol. Ance Roga, Mg.biol. Līga Birzniece, Bc.biol. Edmunds Skinderskis, LZA korespondētājloceklis Dāvids Fridmanis. Institūcija: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Mg.biol. Juris Ķibilds, Mg.biol. Guntis Boikmanis, Mg.biol. Karīna Ortlova, Mg.biol. Laura Krivko, Dr.chem. Iveta Pugajeva, Dr.chem. Vadims Bartkevičs, LZA akadēmiķis Aivars Bērziņš. Institūcija: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR». Dr.med. Uga Dumpis. Institūcija: Latvijas Universitāte.

Savukārt LZA prezidenta Atzinības raksts pasniegts starpinstitucionālai zinātnieku komandai par sistēmu mikroorganismu augšanas aktivitātes analīzei cietajās barotnēs.

Autori: Dr.phys. Aleksejs Ļihačovs, Dr.sc.ing. Dmitrijs Bļizņuks, Dr.phys. Ilze Ļihačova, Dr.biol. Jānis Liepiņš, M.sc. Ilya Balmages, Dr.med. Aigars Reinis, Dr. Svajotslavs Kistkins, M.sc.phys. Emīlija Vija Ploriņa, M.sc.biol. Edgars Baranovičs, Dr.sc.ing. Pāvels Osipovs. Institūcija: Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Biofotonikas laboratorija, sadarbībā ar Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu, RTU Viedo datoru tehnoloģiju institūtu, Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, SIA «Laboratorija Auctoritas». 

Lai plašāk popularizētu Latvijas zinātnes sasniegumus, LZA sāka apkopot un izvērtēt paveikto visās zinātnes nozarēs 2002. gadā. 2023. gadā konkurss noritēja jau divdesmit otro reizi. 

2023. gada konkursā tika vērtēti četrdesmit deviņi pieteikumi: 17 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 14 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 14 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un četri – lauksaimniecības un mežzinātnēs. Desmit zinātniskos darbus, kas pārstāv galvenos zinātņu virzienus, LZA nosauca par konkursa uzvarētājiem. Vairāk informācijas. 

LZA sveic RTU zinātniekus – nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autorus

Kopīgot rakstu

Jaunumi