Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

Digitālo humanitāro zinātņu institūts

Digitālo humanitāro zinātņu institūts

Digitālo humanitāro zinātņu institūts īsteno starptautiski akreditētas studiju programmas tehniskajā tulkošanā, kā arī e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā. Institūts piedāvā gan tehniskās tulkošanas programmas, gan e-studiju tālmācības studiju kursus, gan arī iespēju kļūst par speciālistu tādā strauji augošā pētniecības nozarē kā digitālās humanitārās zinātnes.

Mēs uzskatām, ka nākotnes zināšanas ir starpdisciplināras, tāpēc starpnozaru aspekts ir integrēts katrā mūsu piedāvātajā studiju kursā. Institūts ir dziļi sakņojies Eiropas izglītības praksē un vērtībās, un tas mums ļauj patiesi novērtēt studentu laiku un pūles, tāpēc mācību process tiek organizēts ļoti praktiski. Apmācība Digitālo humanitāro zinātņu institūtā notiek visos studiju līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora.

Institūtā augstāko izglītību iegūst tehniskie tulkotāji visās RTU pārstāvētajās inženierzinātņu un sociālo zinātņu jomās, kā arī tiek sagatavoti augstākās kvalifikācijas speciālisti e-studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītības sistēmā.

Institūtā tiek veikts pētniecības darbs tehniskajā tulkošanā un terminoloģijā, sastatāmajā valodniecībā, zinātnē lietojamā angļu valodā, jaunās tehnoloģijas svešvalodu apmācībā, e-studiju tehnoloģijās, pedagoģijā, psiholoģijā, politoloģijā, socioloģijā, komunikācijas zinātnē un filozofijā.

Digitālo humanitāro zinātņu institūta direktore
profesore Dr. philol. Marina Platonova
Kronvalda bulvāris 1, Rīga  
Studiju programmu koordinators
Zane Seņko
Kronvalda bulvāris 1, Rīga +371 67089525