Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Latvijas Zinātnes padomes projekti

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pētnieki piedalās Latvijas Zinātnes padomes zinātniskajos projektos gan kā galvenie dalībnieki, gan kā partneri.

Šeit apkopota informācija par nozīmīgākajiem projektiem.

Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi

Projekti no 2001. gada