Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Citi Latvijas un starptautiskie projekti

Citi Latvijas un starptautiskie projekti

 

 

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pētnieki piedalās Latvijas un starptautiskajos zinātniskajos projektos.

Šeit apkopota informācija par nozīmīgākajiem projektiem.

 

 

 

 

 

Latvijā realizētie projekti

Materiālu mehāniskās mikro-, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību
Valsts pētījumu programma „IMATEH – inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam” 

Projekta mērķis: Izpētīt polimēru kompozītu materiālu virsmu agrīno sabrukšanu, izstrādāt  diagnostikas metodes un analizēt metožu  pielietojuma iespējas uzņēmumos

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam.

Tekstilizstrādājumu izstrāde sēnīšu un baktēriju infekciju likvidēšanai
Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam.

Adīts viengabala kompresīvs izstrādājums varikozo vēnu ārstēšanai
Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam.

Starptautiskie projekti

Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām / Innovation in concrete design for hazardous waste management applications (ICONDE)

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mehānikas un mašīnbūves institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras zinātnieki starptautiskā projektā pēta jauna tipa betona izveidi bīstamu atkritumu uzglabāšanai, lietojot degslānekļa pelnus kā vienu no izejmateriāliem.

«Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām» (projekta Nr. EEA-RESEARCH-165) ir viens no Baltijas pētniecības programmas projektiem, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Projekts top sadarbībā ar Norvēģijas Arktisko universitāti, Tartu universitāti un Lietuvas Enerģētikas institūtu.

Projekta mērķis ir radīt jaunus šķiedru betona veidus, kā papildus cietējošo materiālu izmantojot degslānekļa pelnus. Degslānekļa pelnu (Igaunijas enerģētikas sektora atkritumu) pievienošana standarta cementam samazina dabas resursu un enerģijas patēriņu, piesārņojumu un izejvielu izmaksas, kā arī CO2 emisijas.

Bazalta un nesen izstrādātās bazalta-bora šķiedru izmantošana tradicionālā tērauda armējuma vietā ir viens no pētījumu virzieniem.. Šādu specializētu betonu ar mazu gāzu un šķidrumu caurlaidība ka arī radioaktīvā starojuma ekranējošām īpašībām bora piedevu dēļ var izmantot bīstamo atkritumu iecementēšanai - gan transportēšanas, gan arī ilgstošai uzglabāšanas (piemēram, dažos konteineros vai tieši beztaras masā) vajadzībām.

Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 1. maijā. Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī projekta pētnieki veica degslānekļa pelnu ķīmisko un mineraloģisko izpēti un kritisko parametru un prasību noteikšanu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā izmantotajiem materiāliem. 

Kopējais projekta realizēšanas laiks ir trīs gadi, un pieejamais finansējums līdz 2024. gadam ir 865 661.25 EUR.

High performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

COST CA19118

Latvijas pārstāvis : prof.  J. Dehtjars 

Projekta apraksts

Bioactive cardiovascular stent for antiatherosclerosis treatment and reduced restenosis

ERA-NET RUS Plus, Horisone

RTU grupas vadītājs: prof.  J. Dehtjars 

Projekts realizēts laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam.

Biodegradable and non-biodegradable orthopedic implants with bactericidal coatings and controllable degradability – COATDEGRABAC

Eiropas Komisijas ERA-NET RU PLUS projekts.

RTU grupas vadītājs: prof.  J.Dehtjars 

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam.

Strengthening the competence in radiation technologies and safety for biomedicine and materials science

International atomic energy agency (IAEA)  LAT)0004 . Technical cooperation program.

Projekta vadītājs (RTU daļa): prof. A. Balodis

Projekts realizēts laika posmā no 2020. līdz 2021. gadam.

CONCERT - European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

Projekta vadītājs: prof. A. Balodis

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam.

Viedo tekstila pārveidotāju izmantošana elektroimpedancecs elpošanas monitorēšanā (ATEM)

Projekta mērķis – sadarbībā ar Furtvangena universitātes Tehniskas medicīnas institūta specialistiem izpētīt iespēju izmantot apģērbā integrētus tekstila elektrodus lai veiktu cilvēka elpošanas monitorēšanu izmantojot elektroimpedances tomogrāfijas

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta vadītājs:. A. Kataševs

Projekts realizēts 2017. gadā.

Bionanocomposit – hidroksilapatīta nanokompozītkeramika – jauns implantu materiāls

EUREKA projekts E! 3033

Projekts realizēts laika posmā no 2003. līdz 2013. gadam.

Polarization-driven self-assembly of organic and biomaterials using ultrathin ferroelectric polymers

Projekta kods INTAS 05-96-4396

Projekts realizēts laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam.

Ferroelectricity on molecular level

Projekta kods INTAS 03-51-3967

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.

Perceramics – no hidroksilapatīta veidota daudzfunkcionāla perkolēta nanostrukturizēta keramika

Finansēts ar Eiropas Komisijas grantu, projekts NMP3-CT-2003- 504937

Koordinators: prof. Jurijs Dehtjars

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.

Osteoporotiska kaula kvalitātes novērtēšana (assessment of quality of bone in osteoporosis)

Eiropas Komisijas projekts PECO, PL93-1114

Projekts realizēts laika posmā no 1994. līdz 1996. gadam.