Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Pētnieciskie virzieni

Pētnieciskie virzieni


Aeronautikas institūta pētnieciskie virzieni:

 • Lidaparātu projektēšana un būve
 • Multimodālo un intermodālo transporta sistēmu projektēšana
 • Aerodinamiskie pētījumi
 • Gaisa kuģu un aviodzinēju diagnosticēšana
 • Gaisa kuģu vadības sistēmas. Algoritmi un optimizācija
 • Gaisakuģu noguruma ilgizturība un drošums
 • Lidojumu drošība
 • Nanostrukturēto jonu (Nanostrukturēto jonu – plazmas pārklājumu sintēze gaisa kuģu spēkiekārtu detaļu aizsardzībai un atjaunošanai)

Automobiļu katedras pētnieciskie virzieni:

 • Autosatiksmes drošība
 • Autotransporta ekoloģiskie aspekti
 • Biodegvielas izmantošana autotransportā
 • Kravu un pasažieru pārvadājumi
 • Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izmaiņas

Dzelzceļa transporta katedras pētnieciskie virzieni:

 • Dīzeļlokomotīvju vibrodiagnostika
 • Tehnisko līdzekļu drošība vilcienu kustības regulēšanas sistēmās
 • Ritošā sastāva remonta tehnoloģija
 • Negraujošās kontroles datorsistēmas dzelzceļa transportā
 • Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta pētnieciskie virzieni:

 • Elektronu emisijas fizika un bioloģisko audu un materiālu elektronu spektroskopija
 • Nanotehnoloģijas medicīnā
 • Bezkontaktu pozicionēšanas metodes pielietošana medicīnā
 • Emisijas spektroskopijas pielietojumi detaļu drošuma parametru optimizācijai
 • Emisijas spektroskopijas pielietojumi virsmas īpatnību vizualizācijai
 • Atomspēku mikroskopija

Mehānikas institūta pētnieciskie virzieni:

 • Vibro-trieciena sistēmu analīze, optimizācija un sintēze
 • Pētījumi vēja tunelī
 • Zemūdens robotu izstrāde
 • Muskuļa biomehānika
 • Dinamika, svārstības un triecieni
 • Skaitliski darbietilpīgu mehānisku sistēmu modeļu paralēlā optimizācija
 • Mašīnu dinamikas modelēšana un optimizācija, datorizētā projektēšana un aprēķini
 • Mehatronisku sistēmu dinamika, mašīnu un konstrukciju optimizācija

Siltumenerģētisko sistēmu katedras pētnieciskie virzieni

 • Ekonomisku un ekoloģiski tīrāku energotehnoloģiju izstrādāšana
 • Enerģētiskā kurināmā degšanas procesu uzlabošana
 • Siltumapmaiņas pētījumi konvekcijas, vārīšanās un kondensācijas procesos
 • Enerģētikas ekonomika un energoresursu prognozēšana
 • Centralizētās siltumapgādes kompleksie risinājumi, koģenerācija

Mašīnbūves tehnoloģijas institūta pētnieciskie virzieni

 • Cietu ķermeņu kontakta virsmu statistiskā mehānika
 • Salikšanas automatizācija
 • Metālu griešanas teorijas un griešanas instrumentu ražošanas pētījumi
 • Apstrādes tehnoloģija un kvalitātes nodrošināšana
 • Materiālu analīze un to struktūras izpēte
_