Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Akadēmiskā konference

Akadēmiskā konference reizi gadā notiek RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē.

Konferences mērķis ir iezīmēt aktualitātes inženierzinātņu augstākajā izglītības jomā, dalīties ar pieredzi  un rosināt diskusiju par mūsdienu augstākās izglītības izaicinājumiem tās kvalitātes nodrošināšanā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu (studentu, darba dēvēju, mācībspēku) mērķus.

Akadēmiskā konference «Inženierizglītības attīstība un digitalizācija 2022»

Akadēmiskā konference «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā 2021»