Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

RTU 62. Studentu Zinātniski tehniskā konference 2021

RTU 62. Studentu Zinātniski tehniskā konference 2021

 

 

 

 

 RTU 62. studentu zinātniski tehniskā konference notika laika posmā no 2021. gada 26. līdz 30. aprīlim, vairākās sekcijās.

 

Sekcijas nosaukums/ Session

Sekcijas vadītāja/ vadītājs/ Chairwomen/ Chairman

Transporta inženierija/ Transport Engineering

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Katrīne Otersone

Industriālais dizains/ Industrial Design

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Saite uz sekcijas tēžu krājumu/ Link to session's collection of abstracts

Anita Geriņa-Ancāne

Ražošanas tehnoloģija / Production Engineering

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Saite uz tēžu krājumu

Irīna Boiko

Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība/ Theoretical Mechanics and Strength of Materials

Ivo Vaicis

Aviācijas transports (mehānika un avionika)/ Aviation Transport (Mechanics and Avionics)

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Ali Arshad

Nestandarta risinājumi aviācijā/ Non-standard Solutions in Aviation

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Ilmārs Blumbergs

Transporta loģistika/ Transport Logistics

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Aloizs Lešinskis