Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Dzelzceļa inženierija

Dzelzceļa inženierija

Modernai dzelzceļa sistēmai ir nepieciešami atbilstoši mūsdienu standartiem izglītoti dzelzceļa inženieri. 

Profesionālā bakalaura studiju programma sniedz teorētisko un praktisko bāzi, kas absolventiem ļaus strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos, organizācijās, kā arī pētniecības vai izglītības iestādēs.

Studiju programmā paredzēti vispārizglītojošie, nozares teorētiskie, nozares profesionālās specializācijas, brīvas izvēles un humanitārie/sociālie studiju kursi, svešvalodas. Liela nozīme tiek pievērsta praksei kā vienai no profesionālās studiju programmas svarīgākajām komponentēm.

 

 

 

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā bakaulara studijām

Studijas var tuprināt augstākā, maģistrantūras līmenī. Apgūstot šo studiju programmu, tev būs iespēja nostiprināt un padziļināt teorētiskās zināšanas par dzelzceļa transporta procesiem, pielietot prasmes pētījumos, pilnveidot progresīvas tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, ka arī izstrādāt pētnieciskus projektus.

Studiju pirmajā gadā tiks apgūti dzelzceļa nozares teorētisko pamatu studiju kursi, tajā plaši izmantojamās datorprogrammas un to matemātiskais nodrošinājums, kā arī obligātās izvēles studiju kursi vienā no specializācijām, pedagoģijas un psiholoģijas un brīvās izvēles studiju kursi. Otrajā studiju gadā paredzēta prakse un maģistra darba izstrāde.

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā maģistra studijām

Studiju programma ir izveidota, un galvenokārt notiek MTAF Transporta institūta Dzelzceļa inženierijas katedrā.

Katedras zinātniskās un mācību laborotarijas var aplūkot attēlu galerijā.

Latvijā ir augstas klases inženierzinātņu speciālistu trūkums, un turpmākajos gados izglītoti un zinoši inženierzinātņu eksperti būs ārkārtīgi nepieciešami, saka «Latvijas dzelzceļš» (LDz) valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.

Šeit var uzzināt vairāk par RTU vadības tikšanos ar «Latvijas dzelzceļš» valdes priekšsēdētāju.