Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Dzelzceļa inženierija

Dzelzceļa inženierija

Dzelzceļš Latvijā pašlaik atrodas milzīgu pārmaiņu un jaunu izaicinājumu posmā:

 • notiek Rail Baltica būvniecība, pēdējo 100 gadu lielākais projekts ar 5 miljardu eiro ieguldījumu Baltijas reģionā;
 • Eiropas dzelzceļu tīklā integrēts elektrificēts dzelzceļš ir visperspektīvākais transporta veids, jo tas ir ātrs, visekoloģiskākais un visdrošākais;
 • dzelzceļa transporta attīstības virziens ir robotizētie vilcieni ar pilnībā automātisko vadību ar mākslīgo intelektu. 

Šeit var apskatīt studiju programmas bukletu (PDF, 440 KB).

Ko apgūs?

Dzelzceļš ir multidisciplinārs – tas apvieno sevī dažādas jomas mehāniku, elektrotehniku, telekomunikācijas, loģistiku, datorzinātni, informācijas tehnoloģijas un programmēšanu.
Tādā veidā pēc programmas pabeigšanas dzelzceļa inženieris zinās: 

 • mehāniku: konstrukciju un mehānismu uzbūvi;
 • elektrotehniku: elektrotīklu sistēmas, elektroiekārtas un dzinēji;
 • telekomunikācijas: sakaru sistēmas un elektroniskās iekārtas;
 • loģistiku: transporta kustības un pārvadājumu plānošanu un organizāciju;
 • elektroniku un IT: robotikas pamatprincipus elektronisko iekārtu programmēšanai un mākslīgā intelekta tehnoloģijas.

Kur varēs strādāt?

Speciālists ar tādu zināšanas spektru ir augsti pieprasīts jebkurā no nozarēm (ne tikai dzelzceļā un ne tikai transportā) un pēc nepieciešamības var padziļināt savas zināšanas, jo jau tiks iegūta spēcīga zināšanu bāze.

Kādas priekšrocības?

RTU tieši «Dzelzceļa inženierija» studiju programma piedāvā šādas priekšrocības un unikālās iespējas:

 • 2021. gadā programmā «Dzelzceļa inženierija» veiktas būtiskās pozitīvas pārmaiņas un 2022. gadā tā ir akreditēta ar starptautisko ekspertu vērtējumu «izcili».
 • Tagad tā nodrošina topošā inženiera atbilstību transporta jomas mūsdienīgām un nākotnes prasībām.
 • Jau no pirmā gada sāksies mūsdienīgi ar nozari saistītie studiju kursi.
 • Studijās ir daudz praktiska darba, kas attīsta prasmes strādāt gan individuāli, gan grupā.
 • Studiju programmā būtiski palielināts ar informācijas tehnoloģijām un programmēšanu saistīto studiju kursu skaits – mikrokontroleru un datorprogrammu izstrāde dažādiem transporta uzdevumiem ar C++, C#, Python, Java, Kotlin, Julia, PHP, JavaScript un SQL valodām, izmantojot mākoņtehnoloģijas, Internet of Things (IoT), daudzkodolu un paralēlas programmēšanas sistēmas OpenMP un MPI, neironu tīklus, datorredzi u.c.
 • Individuālā inženiera diplomprojekta izstrāde notiek sākot jau no pirmā mācību gada, kas ļauj kvalitatīvāk to izstrādāt, un iegūt nepieciešamas zināšanas mērķtiecīgi.
 • Izstrādājot inženierprojektu, ir jāapgūst priekšmeti, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kuras studenti varēs uzreiz pielietot, kas ļaus uzskatami apvienot teoriju ar tās praktisko pielietojumu.
 • Budžeta vietas klātienes dienas nodaļā.
 • Studentiem ir iespējas iesaistīties un iegūt pieredzi pētījumos zinātnisko projektu ietvaros ar Eiropas līdzfinansējumu.

Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju ilgums: 4 gadi (ieskaitot praksi)
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā
Profesionālā kvalifikācija: inženiera kvalifikācija (5. profesionālais līmenis - augstākais) atbilstoši 6. izglītības līmenim

Profesionālā maģistra studiju programma

Studiju ilgums: +1 gads pēc bakalaura (ieskaitot praksi)
Grāds: profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā
Profesionālā kvalifikācija: inženiera kvalifikācija (5. profesionālais līmenis - augstākais) atbilstoši 7. izglītības līmenim

Profesionālās bakalaura studiju programmas saturs

 • transporta sistēmu datorprojektēšana un programmēšana (Arduino, ESP, RaspberryPi, C++);
 • transporta informācijas tehnoloģiju sistēmas (SQL, PHP, JavaScript, Kotlin, Java);
 • autonomo robotizēto transportlīdzekļu sistēmu projektēšana (IoT, C++, C#, Python, Django, OpenCV, Neural Networks, Machine Learning u.c.);
 • paralēlā programmēšana transporta sistēmās (OpenMP, MPI, Julia, C++, Python);
 • transporta mikroprocesoru sistēmas (Weidmuller, Siemens, PhoenixContact, Wago);
 • transporta telekomunikācijas un sakaru sistēmas (GPS, GALILEO, GNSS, LTE/4G, 5G, FRMTS);
 • drošības, signalizācijas un automātikas sistēmas (ERTMS, ETCS, ATC, ATP, ATO, ATS u.c. sistēmas);
 • transporta loģistikas sistēmu tehnoloģijas;
 • komercdarba organizācija. Pārvadājumu un kustības organizācija;
 • ekspluatācijas darba tehnoloģija un vadība;
 • ritošā sastāva uzbūve un vilce;
 • elektriskās mašīnas un elektroiekārtas.

Daži studentu darbu piemēri:

1. kursa bakalaura studentu grupas projekts «Transporta sistēmu datorprojektēšana un programmēšana» – automātiskā vilcienu kustības vadība – izveidots modelis ar vadāmām pārmijām, luksoforiem, vilcienu motoru un patstāvīgi C++ valodā ieprogrammēti vilcienu un stacijas Arduino mikrokontrolleru iekārtas automātiskai vilciena vadībai ar bezvadu radio datu apmaiņu starp iekārtām.

3. kursa bakalaura studentu grupas projekts «Autonomo robotizēto transportlīdzekļu sistēmu projektēšana» – nākotnes dzelzceļa modelis ar bezvadītāja vilcieniem, bez luksoforiem un blokposmiem - Eiropas vilcienu vadības sistēmas (ETCS) 3.līmeņa modelis –izstrādāti un integrēti mikrokontrolleri un ieprogrammētas OpenCV datorredze, pozicionēšanas sistēma, WiFi un 5G bezvadu datu pārraide, Django serveris un neironu tīkls vairāku robotizēto vilcienu kustības pašorganizēšanai bez sadursmēm. 

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā bakaulara studijām

Studijas var tuprināt augstākā, maģistrantūras līmenī. Apgūstot šo studiju programmu, tev būs iespēja nostiprināt un padziļināt teorētiskās zināšanas par dzelzceļa transporta procesiem, pielietot prasmes pētījumos, pilnveidot progresīvas tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, ka arī izstrādāt pētnieciskus projektus.

Studiju pirmajā gadā tiks apgūti dzelzceļa nozares teorētisko pamatu studiju kursi, tajā plaši izmantojamās datorprogrammas un to matemātiskais nodrošinājums, kā arī obligātās izvēles studiju kursi vienā no specializācijām, pedagoģijas un psiholoģijas un brīvās izvēles studiju kursi. Otrajā studiju gadā paredzēta prakse un maģistra darba izstrāde.

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā maģistra studijām

Studiju programma ir izveidota, un galvenokārt notiek MTAF Transporta institūta Dzelzceļa inženierijas katedrā.

Katedras zinātniskās un mācību laborotarijas var aplūkot attēlu galerijā.

Latvijā ir augstas klases inženierzinātņu speciālistu trūkums, un turpmākajos gados izglītoti un zinoši inženierzinātņu eksperti būs ārkārtīgi nepieciešami, saka «Latvijas dzelzceļš» (LDz) valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.

Šeit var uzzināt vairāk par RTU vadības tikšanos ar «Latvijas dzelzceļš» valdes priekšsēdētāju.