Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Autotransporta inženierija

Autotransporta inženierija

Studiju programmu var apgūt profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra līmeņos. Bakalaura studijas tiek piedāvātas arī nepilna laika (neklātienes) formātā.

Studijas iespējamas uzsākt gan Rīgā, gan RTU Daugavpils Studiju un zinātnes centrā.

Pēc profesionālā bakalaura studiju pabeigšanas tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija autotransportā. Tu kļūsi par autotransporta inženieri – prasmīgu transporta tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādātāju, ieviesēju un vadītāju.

Tu pārzināsi automobiļu konstrukciju, ekspluatācijas materiālus, automobiļu ražošanas, apkopes un remonta iekārtu izgatavošanu, izmantošanu un uzturēšanu, kā arī autopārvadājumu un satiksmes drošības organizēšanu.

Autotransporta inženieris var strādāt transporta, ražošanas un projektēšanas uzņēmumos un organizācijās, pētniecības un izglītības iestādēs, kā arī uzņēmumos un organizācijās, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumu, transportlīdzekļu tehniskās ekspluatācijas, remonta, tirdzniecības, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.

Prakstiskās nodarbības notiek specializētās laboratorijās ar mūsdienīgiem instrumentiem, ļaujot izzināt moderno automobiļu iekārtas un aprīkojumu.

Attēlu galerijā vari uzzināt vairāk par Automobiļu elektroiekārtu mācību laboratoriju un Automobiļu uzbūves mācību laboratoriju.

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā bakaulara studijām

Studijas iespējams tuprināt augstākā, profesionālā maģistra studiju līmenī. Maģistrantūrā var iestāties, ja iegūts bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa kvalifikācija tehnisko zinātņu vai ekonomikas jomā.

Reflektantiem, kuri kuriem bakalaura izglītība nav iegūta transporta jomā un kuriem, nav vismaz viena gada darba pieredze transporta jomā, jākārto iestājpārbaudījums par tēmu Automobiļi un satiksmes drošība.

Iestājpārbaudījuma nolikums

Programma nodrošina profesionālā maģistra izglītību autotransporta nozarē, lai, pamatojoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes autotransporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem.

Pēc profesionālā maģistra studiju pabeigšanas tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds automobiļu transportā.

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā maģistra studijām

Pēc maģistra studiju absolvēšanas iespējams studēt visaugstākajā, doktora studiju līmenī.

Studiju programma ir izveidota, un galvenokārt notiek MTAF Transporta institūta Automobiļu katedrā.