Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Automobiļu transports

Automobiļu transports

Studiju programmu «Automobiļu transports» var apgūt profesionālā bakalaura un maģistra līmeņos. Bakalaura studijas tiek piedāvātas arī nepilna laika (neklātienes) formātā.

Studijas iespējamas uzsākt gan Rīgā, gan RTU Daugavpils Studiju un zinātnes centrā.

Apgūstot bakalaura studiju programmu, Tu kļūsi par autotransporta inženieri – prasmīgu transporta tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādātāju, ieviesēju un vadītāju.

Tu pārzināsi automobiļu, to sastāvdaļu un rezerves daļu ražošanas, apkopes un remonta iekārtu izgatavošanu, izmantošanu un uzturēšanu, kā arī pārvadājumu un kravu ekspedīciju un satiksmes drošības organizēšanu.

Autotransporta inženieris var strādāt transporta, ražošanas un projektēšanas uzņēmumos un organizācijās, pētniecības un izglītības iestādēs, kā arī uzņēmumos un organizācijās, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta līdzekļu tehniskās ekspluatācijas, remonta, tirdzniecības, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.

Prakstiskās nodarbības notiek laboratorijās ar mūsdienīgiem instrumentiem, ļaujot izzināt moderno automobiļu iekārtas un aprīkojumu.

Attēlu galerijā var uzzināt vairāk par Automobiļu elektroiekārtu mācību laboratoriju un Automobiļu uzbūves mācību laboratoriju.

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā bakaulara studijām

Studijas var tuprināt augstākā, maģistrantūras līmenī. Maģistrantūrā var iestāties, ja iegūts bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa kvalifikācija tehnisko zinātņu vai ekonomikas jomā.

Programma nodrošina profesionālo maģistra izglītību automobiļu transporta nozarē, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem.

Šeit var uzzināt vairāk par profesionālā maģistra studijām

Studiju programma ir izveidota, un galvenokārt notiek MTAF Transporta institūta Automobiļu katedrā.