Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Par noslēguma darbu kārtošanas termiņiem un nosacījumiem sakarā ar COVID-19

27. janvāris
.
.

MTAF dome nosaka kārtību studentiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ noteiktajā termiņā nav izstrādājuši noslēguma darbu.

1. Noslēguma pārbaudījumu izstrādes un aizstāvēšanās termiņus studentiem, kas nav varējuši to izstrādāt paredzētajos termiņos objektīvu apstākļu dēļ var pārcelt ar programmas direktora un struktūrvienības vadītāja saskaņotu lēmumu, balsoties uz individuāla studenta iesnieguma pamata. Tiek noteikti jauni noslēguma darba izpildes termiņi un nosacījumi darba turpināšanai.

2. Pozitīva lēmuma gadījumā, kad studenta noslēguma darba izstrādes termiņa pagarināšanai ir objektīvi iemesli, studentam nepiemēro RTU Senāta noteikto maksu akadēmisko parādu kārtošanai.

3. Students šādus nosacījumus par maksas atlaidi var izmantot vienu reizi.

MTAF domes lēmums

 

Kopīgot rakstu

Jaunumi