Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mašīnbūves un mehatronikas katedra

Mašīnbūves un mehatronikas katedra

Katedras vadītāja, docente Dr. sc. ing. Anita Avišāne

Ķīpsalas iela 6B–410

+371 29268113  

Mašīnbūves un mehatronikas katedra ir viena no jaunākajām Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes katedrām, apvienojot līdz tam esošās Aparātu būvniecības katedru un Materiālu apstrādes katedru.

Katedras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un zinātnisko darbību mašīnbūves un mehatronikas virzienos kā arī sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un asociācijām veicināt tehnoloģiju pārnesi un inovācijās.

Katedrā ir trīs laboratorijas: Metroloģijas Zinātniskā laboratorija; SMC Automatizācijas laboratorija; Materiālu apstrādes laboratorija.

 

Katedrā realizē studiju programmas vairākos līmeņos: