Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Aeronautikas tehnoloģiju katedra

Katedras vadītājs, profesors Dr. habil. sc. ing. Mārtiņš Kleinhofs

Lauvas iela 8-210a

+371 29130829  

Aeronautikas tehnoloģiju katedras docetāji piedalās studiju programmas «Aviācijas transports» realizēšanā un nodarbojās ar zinātnisko darbību.
Tāpat tiek nodrošinātas studijas doktorantūras programmas «Transports» apakšvirzienā «Aviācijas transports».

Katedras docētāji vada šādus studiju kursus:

  • Ievads aviācijas nozarē;
  • Gaisa kuģu izturība un studiju projekts;
  • Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija;
  • Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošināšana.