Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Par noslēguma darbu kārtošanas termiņiem un nosacījumiem sakarā ar COVID-19

MTAF dome nosaka kārtību studentiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ noteiktajā termiņā nav izstrādājuši noslēguma darbu.

Jaunumi

Topošajiem studentiem

Studijas

_