Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Konferences

Konferences

58. RTU starptautiskā zinātniskā konference 

Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference «Materiālzinātne un lietišķā ķīmija» notiks 2017. gada 20. oktobrī, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, un RTU Dizaina Tehnoloģiju institūtā, Ķīpsalas ielā 6.

Recenzēti konferences raksti tiks publicēti Trans Tech Publications tiešsaistes piekļuves žurnālā «Key Engineering Materials» un iekļauti SCOPUS, ISI Web of Science, EBSCO, ProQuest un citās datubāzēs. Žurnāls aptver plaša spektra tematus, kas saistīti ar jaunu materiālu un to sintēžu izstrādi, izpēti, apstrādi un modelēšanu. Raksta garums 5–6 lapaspuses, iekļaujot attēlus, tabulas un atsauces, A4 formāts.

Konferences darba valoda latviešu un angļu. Dalības formas – mutiskā prezentācija, stenda referāts un neklātienes dalība ar stenda referātu.

 

Konferences tēmas:

  • Ķīmija
  • Ķīmijas tehnoloģija un materiālu tehnoloģija
  • Materiālzinātne
  • Tekstils un apģērbu tehnoloģija
Konferences kalendārs un dalības maksa:
Agrā reģistrācija       1. maijs–10. jūnijs 90*, 120, 150** EUR *Studentam vai RTU darbiniekam (galvenajam autoram)

 

**Neklātienes dalība (iekļauta AO stenda referāta druka)

***Apstiprināšana – 7. septembris, publikācijas iesniegšana – 11. septembris

Reģistrācija 10. jūnijs–20. jūlijs 120*, 150, 180** EUR
Reģistrācijas apstiprināšana līdz 1. augustam  
Dalības maksas veikšana līdz 10. augustam  
Publikācijas iesniegšana līdz 10. augustam  
Vēlā reģistrācija*** 20. jūlijs–5. septembris 160*, 200, 230** EUR
Konferences diena 20. oktobris  

Konferences mājaslapa

Saziņai un papildinformācijai:

Konferences programma