Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Erasmus+ un cita mobilitāte

Erasmus+ un cita mobilitāte

RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta īstenotās Eiropas Komisijas augstākās izglītības apmaiņas programmas, kā arī mobilitāte divpusējo līgumu ietvaros dod RTU, kā arī RTU partneraugstskolu studentiem un mācībspēkiem iespēju izmantot studiju, docēšanas vai pieredzes apmaiņas iespējas ārvalstīs.

Sekmējot RTU starptautiskās sadarbības tīkla paplašināšanos, rūpējoties par universitātes atpazīstamību un nodrošinot studentus un mācībspēkus ar tik ļoti nepieciešamo pieredzes apmaiņu, starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas universitātes sastāvdaļa.

Lasīt vairāk rtu.lv