Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Papildus eksāmenu norise BIF

RĪKOJUMS

Par pagaidu regulējumu papildus eksāmenu norisē 2019./2020. mācību gada pavasara sesijā

 

Sakarā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumiem studiju procesa norisē un to sekām, kā arī saskaņā ar Studiju prorektora 28.04.2020 rīkojumu Nr. 02000-1.1-e/28 “Par pagaidu regulējuma noteikšanu Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā”, grozījumiem 10.06.2020. rīkojumā Nr. 01000-1.1-e/78 "Par darba organizāciju no10.06.2020." un BIF Struktūrvienību vadītāju padomes 16.06.2020. sēdes lēmumu, nosaku 2019./2020.gada pavasara mācību semestrī papildus eksāmenus parādniekiem organizēt laikā periodā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 25.septembrim.

 

Dekāns                                                                                                                                               Juris Smirnovs

 

Papildus eksāmeni Būvmehānikas katedrā

 

BBM110Būvmehānikas ievadkurss (asoc.prof.L.Gaile)

Datums un laiks

Vieta

Nosacījumi

27.11.2020.

plkst.14.00

 

Attālināti vietnē ORTUS: 2020. gada pavasara semestris Būvmehānikas ievadkurss(1) (BBM110)

 

Jābūt pieejamam priekšmetam ORTUS. Parādniekiem no iepriekšējiem gadiem, kam nav redzams priekšmets 2020. gada pavasara semestrī ORTUS, lūdzu atsūtīt informāciju (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi) līdz 26.11.2020. plkst.22.00. uz . Pārliecināties, ka kurss ir redzams! Pasniedzējs pievienos studiju kursam. Pretējā gadījumā, eksāmens nebūs pieejams. Šajā studiju kursā arī iespējams atrast video lekcijas un citus noderīgus materiālus.

 

 

BBM717(1.daļa)  Būvmehānika  (prof.I.Radiņš)

BBM 210 Būvmehānika Vispārīgais kurss 1.un 2.daļa

Datums un laiks

Vieta

Nosacījumi

27.11.2020

plkst.14.00

Attālināti

Jābūt nokārtotiem mājas darbiem!!

Līdz  26.11. Ortusā jābūt atļaujai kārtot eksāmenu

_