Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Papildus eksāmenu norise BIF

RĪKOJUMS

Par pagaidu regulējumu papildus eksāmenu norisē 2019./2020. mācību gada pavasara sesijā

 

Sakarā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumiem studiju procesa norisē un to sekām, kā arī saskaņā ar Studiju prorektora 28.04.2020 rīkojumu Nr. 02000-1.1-e/28 “Par pagaidu regulējuma noteikšanu Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā”, grozījumiem 10.06.2020. rīkojumā Nr. 01000-1.1-e/78 "Par darba organizāciju no10.06.2020." un BIF Struktūrvienību vadītāju padomes 16.06.2020. sēdes lēmumu, nosaku 2019./2020.gada pavasara mācību semestrī papildus eksāmenus parādniekiem organizēt laikā periodā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 25.septembrim.

 

Dekāns                                                                                                                                               Juris Smirnovs

 

_