Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Papildus eksāmenu norise BIF

RĪKOJUMS

Par pagaidu regulējumu papildus eksāmenu norisē 2019./2020. mācību gada pavasara sesijā

 

Sakarā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumiem studiju procesa norisē un to sekām, kā arī saskaņā ar Studiju prorektora 28.04.2020 rīkojumu Nr. 02000-1.1-e/28 “Par pagaidu regulējuma noteikšanu Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā”, grozījumiem 10.06.2020. rīkojumā Nr. 01000-1.1-e/78 "Par darba organizāciju no10.06.2020." un BIF Struktūrvienību vadītāju padomes 16.06.2020. sēdes lēmumu, nosaku 2019./2020.gada pavasara mācību semestrī papildus eksāmenus parādniekiem organizēt laikā periodā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 25.septembrim.

 

Dekāns                                                                                                                                               Juris Smirnovs

 

Papildus eksāmeni Būvmehānikas katedrā

 

Papildeksāmens “Metāla konstrukcijās” pie prof.R.Ozoliņa notiks

22.09. plkst. 14.15   114.telpā

_