RTU Sporta centrs
Parādīt izvēlni
RTU Sporta centrs

Izlases

Rīgas Tehniskās universitātes Sporta centrs organizē dažādus sporta pasākumus un sacensības, kur piedalīties ir aicināts ikviens students un RTU komandu sporta izlašu dalībnieks. RTU sportisti regulāri ir līderi Latvijas Universiādes sacensībās, kā arī Latvijas čempioni volejbolā vīriešiem, peldēšanā, vieglatlētikā, svarbumbu celšanā. Labi sasniegumi ir arī florbolā, basketbolā un cīņas sporta veidos. Starp RTU studentiem un absolventiem sastopami arī vairāki Olimpisko spēļu dalībnieki.

RTU piedalās arī citu organizētos būtiskākajos sporta pasākumos: «Krastu mačā», Stipro skrējienos, dažādu sporta veidu Latvijas čempionātos, Latvijas Universiādē, SELL studentu spēlēs, Eiropas un Pasaules studentu čempionātos, Pasaules vasaras Universiādē, Pasaules ziemas Universiādē.

Sportisti, kļūstot par RTU studentiem, tiek aicināti papildināt RTU izlašu komandas, rakstot e-pastu uz , norādot savu kontaktinformāciju un līdzšinējo pieredzi konkrētajā sporta veidā.

RTU piešķir budžeta vietas sporta talantiem, kuri vēlas studēt RTU, ir uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī ir guvuši labas sekmes vidusskolā vai studijās.

Studenti tiek aicināti pieteikties RTU sporta komandu atlašu treniņiem, kas katru gadu tiek organizēti pirms sezonas sākuma.