RTU Sporta centrs
Parādīt izvēlni
RTU Sporta centrs

Brīvās izvēles kursi (C daļa)

Studenti sākot no 2. kursa var pieteiktes uz sporta brīvās izvēles priekšmetu. Katrs students pieteikšanos veic savas fakultātes lietvedībā.

Informācija studentiem par Brīvās izvēles kursu «Sports».

RTU studentiem ir iespēja izvēlēties kādu no sekojošiem sporta veidiem studiju kursu reģistrā:

 • Aerobika (Funkcionālais treniņš) (HFA104) 2.0 KP
 • Atlētiskā vingrošana (HFA105) 2.0 KP
 • Ārstnieciskā vingrošana (HFA110) 2.0 KP
 • Badmintons (HFA700) 2.0 KP
 • Basketbols (HFA102) 2.0 KP
 • Bokss (HFA106) 2.0 KP
 • Florbols (HFA115) 2.0 KP
 • Futbols (HFA112) 2.0 KP
 • Galda teniss (HFA114) 2.0 KP
 • Karsēju sports / Akrobātika (HFA702) 2.0 KP
 • Pašaizsardzība - speckurss (HFA118) 2.0 KP
 • Pašaizsardzība (teorijas kurss) (HFA117) 1.0 KP — Tikai RTU studentiem!
 • Peldēšana (HFA107) 2.0 KP
 • Šahs (HFA703) 2.0 KP
 • Vieglatlētika (HFA111) 2.0 KP — Tikai RTU studentiem!
 • Volejbols (HFA103) 2.0 KP

Sporta brīvās izvēles priekšmetā studentam par apgūto kursu tiek ieskaitīti 2 kredītpunkti (KP).

Lai RTU studenti pieteiktos Brīvās izvēles kursam, nepieciešams doties uz savas fakultātes lietvedību un pieteikt izvēlēto kursu. Kad lietvedība kursu būs iereģistrējusi studentu mācību plāna daļā, tad studentam ir jāielogojās RTU Sporta centra mājas lapā, jāaktivizē C daļas piešķirtā virtuālā nauda un jāreģistrējās izvēlētajām sporta veida nodarbībām.

 1. Ja esi RTU students un vēlies apgūt RTU priekšmetu «Sports» kā C daļas kursu — info buklets.
 2. Ja esi RTU partneruniversitāšu* students un vēlies apgūt RTU priekšmetu «Sports» kā C daļas kursu — info buklets.
 3. Ja vēlies apgūt RTU priekšmetu «Sports», bet patlaban nestudē nevienā augstskolā, vai arī esi students augstskolā, kas nav RTU partneruniversitāte — info buklets.

Šajā sadaļā pieejamas pieteikšanās veidlapas gan ikvienam interesentam, gan konkrēto sadarbības augstskolu studentiem (*LU, LMA, LLU, LKA, ViA, Turība).