Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Sadarbība ar industriju

Sadarbība ar industriju

Aeronautikas institūta pētnieciskie virzieni:

 • Lidaparātu projektēšana un būve
 • Multimodālo un intermodālo transporta sistēmu projektēšana
 • Aerodinamiskie pētījumi
 • Gaisa kuģu un aviodzinēju diagnosticēšana
 • Gaisa kuģu vadības sistēmas. Algoritmi un optimizācija
 • Gaisakuģu noguruma ilgizturība un drošums
 • Lidojumu drošība
 • Nanostrukturēto jonu (Nanostrukturēto jonu – plazmas pārklājumu sintēze gaisa kuģu spēkiekārtu detaļu aizsardzībai un atjaunošanai)

Transporta institūta pētnieciskie virzieni:

 • Automobiļu katedra:
  • Autosatiksmes drošība
  • Autotransporta ekoloģiskie aspekti
  • Biodegvielas izmantošana autotransportā
  • Kravu un pasažieru pārvadājumi
  • Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izmaiņas
 • Dzelzceļa inženierijas katedra:
  • Dīzeļlokomotīvju vibrodiagnostika
  • Tehnisko līdzekļu drošība vilcienu kustības regulēšanas sistēmās
  • Ritošā sastāva remonta tehnoloģija
  • Negraujošās kontroles datorsistēmas dzelzceļa transportā
  • Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta pētnieciskie virzieni:

 • Elektronu emisijas fizika un bioloģisko audu un materiālu elektronu spektroskopija
 • Nanodozimetrija
 • Nanotehnoloģijas medicīnā
 • Bezkontaktu pozicionēšanas metodes pielietošana medicīnā
 • Atomspēku mikroskopija
 • Biočipu tehnoloģijas

Mehānikas un mašīnbūves institūta pētnieciskie virzieni:

 • Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra:
  • Vibro-trieciena sistēmu analīze, optimizācija un sintēze
  • Pētījumi vēja tunelī
  • Muskuļa biomehānika
  • Dinamika, berze, svārstības un triecieni
  • Skaitliski darbietilpīgu mehānisku sistēmu modeļu paralēlā optimizācija
  • Mašīnu dinamikas modelēšana un optimizācija, datorizētā projektēšana un aprēķini
  • Polimēru kompozītu mehāniskās nestspējas izpēte
  • Polimēru kompozītu iekšējās arhitektūras optimizācija
  • Koka kompozītu stiprība un nogurums pie cikliskām slodzēm
  • Celtniecības kompozīti un to izturība pie mehāniskām un termiskām slodzēm
  • Kompozīti ar augsto stiegrojumu un viņu mehāniskās īpašības
  • Optimālas un energoefektīvas celtniecības konstrukcijas
  • Otrreizējo materiālu izmantošana modernos kompozītos un konstrukcijās
 • Siltumenerģētisko sistēmu katedra:
  • Ekonomisku un ekoloģiski tīrāku energotehnoloģiju izstrādāšana
  • Enerģētiskā kurināmā degšanas procesu uzlabošana
  • Siltumapmaiņas pētījumi konvekcijas, vārīšanās un kondensācijas procesos
  • Enerģētikas ekonomika un energoresursu prognozēšana
  • Centralizētās siltumapgādes kompleksie risinājumi, koģenerācija, triģenerācija
 • Mašīnbūves un mehatronikas katedra:
  • Cietu ķermeņu kontakta virsmu statistiskā mehānika
  • Salikšanas automatizācija
  • Metālu griešanas teorijas un griešanas instrumentu ražošanas pētījumi
  • Apstrādes tehnoloģija un kvalitātes nodrošināšana
  • Materiālu analīze un to struktūras izpēte