Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Citi Latvijas un starptautiskie projekti

Latvijā realizētie projekti

Drošas distances ievērošana un apdzīšanas manevri automobiļu plūsmā ārpus apdzīvotām
Pētījumā apstrādāti dati no Latvijas valsts ceļu (LVC) satiksmes plūsmas mērīšanas vietām ārpus apdzīvotām vietām no 2017. gada līdz 2022. gadam, analizējot autovadītāju pieļautās distances atkarībā no braukšanas ātruma, reģistrētā automobiļu tipa, satiksmes plūsmas un laika, kurā konstatēta distance, iegūstot rezultātus dažādās laika kategorijās. Papildus tam apskatīti gadījumi, kad trīs automobiļi brauc viens aiz otra ar samazinātu distanci. Analizēts autvadītāju izvēlētais ātrums un ātruma starpība, kā arī pieļautie ātruma pārsniegumi dažādiem automobiļu tipiem, veicot apdzīšanas manevrus.
Pētījumu finansējusi biedrība «Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs» ( LTAB), atbilstoši Ceļu satiksmes drošības padomes 2023. gada 6. marta sēdē pieņemtajam lēmumam.
Pētījuma ziņojums (PDF, 12 MB)
Materiālu mehāniskās mikro-, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību
Valsts pētījumu programma «IMATEH – inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam»

Projekta mērķis: Izpētīt polimēru kompozītu materiālu virsmu agrīno sabrukšanu, izstrādāt  diagnostikas metodes un analizēt metožu  pielietojuma iespējas uzņēmumos

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam.

Tekstilizstrādājumu izstrāde sēnīšu un baktēriju infekciju likvidēšanai
Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam.

Adīts viengabala kompresīvs izstrādājums varikozo vēnu ārstēšanai
Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam.

Starptautiskie projekti

Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām / Innovation in concrete design for hazardous waste management applications (ICONDE)
Citi Latvijas un starptautiskie projekti«Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām» (projekta Nr. EEA-RESEARCH-165) ir viens no Baltijas pētniecības programmas projektiem, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Projekts top sadarbībā ar Norvēģijas Arktisko universitāti (pieredze bazalta šķiedu un dažādu betonu pielietojumu jautājumos), Tartu universitāti (degakmens pelnu īpašības, radioaktīvi testi) un Lietuvas Enerģētikas institūtu (pieredze bīstamu radioaktīvu atkritumu utilizācijā Ignalīnas AES).

Projekta mērķis ir radīt jaunus šķiedru betona veidus, kā papildus cietējošo materiālu izmantojot degslānekļa pelnus. Degslānekļa pelnu (Igaunijas enerģētikas sektora atkritumu) pievienošana standarta cementam samazina dabas resursu un enerģijas patēriņu, piesārņojumu un izejvielu izmaksas, kā arī CO2 emisijas.

Projekta gaitā ir paredzēts izveidot un izpētīt specializētu degslānekļa pelnu betonu ar bazalta šķiedru armējumu tā mehānisko īpašību uzlabošanai. Papildus tiks pārbaudītas šī betona piemaisījumu filtrācijas īpašības, radioaktivitātes ekranēšanas spējas, mehāniskās īpašības. Tiks meklētas metodes un tehnoloģijas šo pelnu betona īpašību uzlabošanai.

Projekta īstenošanas sākuma datums: 01.05.2021.
Projekta īstenošanas beigu datums: 30.04.2024.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 895 661.25 EUR
EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums: 761 312.06 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 134 349.19 EUR

Projekta iesnieguma iesniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneri: Norvēģijas Arktiskā universitāte, Tartu Universitāte, Lietuvas Enerģētikas Institūts

Projekta mājaslapa https://en.uit.no/project/iconde

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Publicitāte

ICONDE projekta ietvaros Lietuvas Enerģētikas institūts organizē vasaras kursus «Introduction to the nuclear energy, nuclear hazards and radioactive materials management» doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem. Vasaras kurss notiks tiešsaistē laikā no 15. - 18. maijam. Pasākuma mērķis ir sniegt zināšanas par kodolenerģiju: dažādiem kodolreaktoru veidiem, kodolbīstamību – kodolavārijām, radioaktīvu materiālu pārvaldība un kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšana. Vasaras kurss tiek organizēta interaktīvu lekciju un praktisku piemēru analīzes veidā. Tiks demonstrēti vienkāršoti analīzes veikšanas piemēri, apmācāmie tiks iesaistīti aprēķinu procesā. Interaktīvās lekcijas veido 75% no kursa laika. Atlikušos 25% - praktisko piemēru analīze. Aicināti pieteikties maģistri un doktorantūras studenti, kuri interesējas par kodolenerģijas drošības jomu un jaunie pētnieki, kuri gatavojas darbam kodolenerģijas jomā. Pieteikšanās atvērta līdz 31. martam, nosūtot epastu uz . Plašāka informācija atrodama ŠEIT (PDF, 1.5 MB).

2023. gada novembris – 2024. gada janvāris

Lietuvas Enerģētikas Institūta pētnieces Jūratė Čėsnienė, Inna Pitak, Regina Kalpokaitė-Dičkuvienė ir prezentējušas ICONDE projekta rezultātus starptautiskā konferencē «Strategies toward Green Deal Implementation Water & Raw Materials». Starptautiskās konferences par zaļā kursa ieviešanas stratēģijām mērķis ir iepazīstināt ar klimata pārmaiņu problēmu un to novēršanas veidiem, piemēram, inovatīviem risinājumiem (tehnoloģiskos, vides, ekonomiskos un sociālos aspektos), ko var īstenot saskaņā ar zaļā kursa stratēģijām. Konference norisinājās ceturto reizi un šoreiz to organizēja kā tiešsaistes notikumu. Paralēlajā sesijā «Innovative materials for sustainable future» zinātnieces sniedza prezentāciju «Basalt boron fiber corrosion in alkaline medium». 
Turpinās darbs pie betona, kura sastāvā ir degslānekļa pelni un bazalta šķiedras, ekranēšanas īpašību izpētes, veicot gan skaitlisko modelēšanu, gan laboratorijas eksperimentus. Lai novertētu jaunā betona Ietekmi uz vidi, projekta zinātnieki veic materiāla dzīves cikla novērtējumu. Intensīvs darbs norit arī pie zinātnisku publikāciju sagatavošanas.

2023. gada augusts - oktobris

ICONDE projekts ieiet savā finiša taisnē un ir iesācies darbs arī pie pēdējās projekta aktivitātes ar nosaukumu «Dzīves cikla novērtējums», ko vada Tartu Universitātes (Igaunija) pētnieki. 6. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē viesojās kolēģi no Tartu – Alan Tkaczyk, Riho Motlep, Uku Andreas Reigo un doktorante Cansu Özcan Kilcan. No RTU klātienē piedalījās Andrejs Krasņikovs, Olga Kononova, Artūrs Mačanovskis, ukraiņu zinātniece Irina Romaņenko, doktoranti Ilgars Džafarli un Umešs Haribhajs Vavalijs. Intensīvā dienas vizīte ietvēra tādas aktivitātes kā laboratorijas apskate ar detalizētu šķiedru betona sastāvdaļu un sajaukšanas un ražošanas procesa aprakstu. Ekskursijai laboratorijā sekoja Uku Andreas Reigo un Cansu Özcan Kilcan prezentācijas. Prezentācijas un diskusijas bija par pašreizējo progresu un šķēršļiem saistībā ar ICONDE projekta 5. darba paku. Iconde
Vēl viens nozīmīgs notikums bija Rīgā notikušā Baltijas pētniecības programmas vidusposma konference «Sadarbības pieredze: pētniecības nākotnes veidošana». Pasākumu organizēja LR Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi, Lietuvu un Igauniju. Divu dienu laikā tika prezentēti atbalstītie projekti tajā skaitā projekts ICONDE. Profesors Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs prezentēja ICONDE projektu un organizēja laboratorijas vizīti pasākuma dalībniekiem.
Sabīne Upnere no RTU piedalījās divās zinātniskajās konferencēs. No 28. līdz 29. augustam Tartu jau piekto reizi norisinājās starptautiskā konference «Optimization and Analysis of Structures». Konferences mērķis ir pulcēt ekspertus cietvielu mehānikas, plīšanas mehānikas, materiālzinātnes, lietišķās matemātikas un optimizācijas teorijas jomās. Pētniece Sabīne Upnere konferencē piedalījās ar prezentāciju «Application of bridging law concept to basalt fiber concrete with OSA - numerical study of mechanical test results». Sabīne savas prezentācijas laikā iepazīstināja konferences dalībniekus ar ICONDE projektu un iegūtajiem rezultātiem plaisu modelēšanā. Interesanta diskusija notika par īso šķiedru nozīmi plaisu novēršanā ar profesoru Konstantīnu Luriju no Vusteras Politehniskā institūta, ASV. Otrā starptautiskā konference bija «1st International Online Conference on Buildings”, kas norisinājās no 24. līdz 26. oktobrim. Šeit S. Upnere uzstājas ar prezentāciju «Reduced order models for basalt fibre concrete supplemented with oil shale ash».
Projekta ICONDE rezultāti, kas saistīti ar degslānekļa pelnu un bazalta-bora šķiedru betona starojuma aizsardzības īpašībām, publicēti zinātniskajā rakstā «Assessing shielding material Performance: Benchmarking of Monte Carlo codes for oil shale and Basalt-Boron fiber concretes». Raksts tapis, sadarbojoties visiem projekta partneriem.

2023. gada maijs - jūlijs

Lietuvas Enerģētikas institūta Kodoliekārtu drošības laboratorija kopā ar Kauņas Tehnoloģiju universitātes Enerģētikas katedru no 15. līdz 18. maijam organizēja vasaras kursus «Introduction to nuclear energy, nuclear hazards, and radioactive materials management». Kursi notika attālināti. Kopumā tajos piedalījās 12 maģistranti un doktoranti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas un Ukrainas. Kursus un iegūtās zināšanas dalībnieki novērtēja ļoti pozitīvi.
RTU pētniece Sabīne Upnere no 14. līdz 20. jūnijam apmeklēja 4. starptautisko konferenci un vasaras skolu «Numerical Computations: Theory and Algorithms» Pizzo Calabro, Itālijā. Viņa iepazīstināja ar ICONDE projekta ietvaros izstrādāto plaisu izplatīšanās skaitliskās modelēšanas metodi. Metodoloģija, kas apvieno eksperimentālos datus, galīgo elementu modelēšanu un surogātmodelēšanas pieeju, ļauj ātri un precīzi prognozēt plaisu izplatīšanos un ar to saistītos parametrus bazalta šķiedras betonā, kas papildināts ar degslānekļa pelniem.
5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress «Research Latvia» norisinājās no 2023. gada 27. līdz 29. jūnijam Rīgā, kurā ICONDE koordinators prof. A. Krasņikovs piedalījās Zaļās transformācijas sekcijā ar stenda referātu «New «Baltic green» fiber concrete as a solution for radiation protection and hazardous waste management». Kongress ir viens no vērienīgākajiem pasākumiem Latvijas zinātnē, pulcējot Latvijas zinātnes ekosistēmas interesentus no visas pasaules. 
ICONDE projekta rezultāti, kas saistīti ar plaisu skaitlisko modelēšanu, publicēti zinātniskajā rakstā «Bridging Law Application to Fracture of Fiber Concrete Containing Oil Shale Ash» (https://doi.org/10.3390/buildings13071868). Raksts tapis sadarbojoties Norvēģijas Arktiskās universitātes un RTU pētniekiem.
 

2023. gada februāris - aprīlis

Sadarbojoties ar projekta partneriem no Norvēģijas Arktiskās universitātes un Tartu Universitātes, RTU zinātnieku komanda turpināja intensīvu darbu pie betona paraugu izgatavošanas un veica dažādus testus jaunā tipa betona īpašību pārbaudei. Izpētes mērķis ir noskaidrot degslānekļa pelnu un bazalta šķiedru ietekmi uz materiāla mehāniskajām īpašībām. Papildus tam, RTU pētnieki strādāja pie lieces testu skaitliskās modelēšanas, lietojot gan galīgo elementu, gan diskrēto elementu metodes. Kolēģi no Tartu Universitātes un Lietuvas Enerģētikas Institūta pētīja betona, kura sastāvā ir degslānekļa pelni un bazalta šķiedras, ekranēšanas īpašības, kas ir kritiski nozīmīgas materiāliem, ko plānots izmantot bīstamo atkritumu uzglabāšanai, kā arī ķīmisko un mineraloģisko īpašību izmaiņas. Norit darbs arī pie zinātnisku publikāciju sagatavošanas. Kopumā var secināt, ka ICONDE projekta otrais gads ir aizvadīts sekmīgi.


2022. gada augusts – oktobris

RTU pētnieki ir sagatavojuši publikāciju «Experimental Study and Modelling on the Structural Response of Fiber Reinforced Concrete Beams» atvērtās piekļuves žurnālam Applied Sciences. Raksts ir pieņemts publicēšanai un tiks izdots oktobra beigās.

Citi Latvijas un starptautiskie projektiNo 12. līdz 14. septembrim Lietuvas Enerģētikas institūtā, Kauņā notika seminārs «Radioaktīvo/kodolmateriālu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana» par radioaktīvo/kodolatkritumu apsaimniekošanu un citām ICONDE projekta tēmām. Seminārs tika organizēts kā hibrīdpasākums – tiešsaistē un klātienē. Trīs dienu darbsemināra laikā tika sniegtas daudzas prezentācijas tajā skaitā arī no uzaicinātajiem industrijas un valsts iestāžu pārstāvjiem. Cita starpā bija iespēja apmeklēt arī Ignalinas atomelektrostaciju.

RTU ikgadējā Zinātniskajā konferencē 13. oktobrī tika prezentēti arī ICONDE projektā iegūtie rezultāti. Doktorants Karunamoorthy Rengasamy Kannathasan un projekta koordinators Dr. Andrejs Krasņikovs piedalījās ar diviem ziņojumiem: «Īso tērauda šķiedru eksperimentālā izpēte pie dažādiem temperatūras režīmiem» un «Izpēte par armētu betonu pie dažādām temperatūrām un šķiedru noturības testi». Prezentāciju par modelēšanas rezultātiem «Nepārtrauktu materiālu modelēšana, izmantojot diskrēto elementu metodi» sniedza I. Vaicis.

2022. gada maijs - jūlijs

Šajā ceturksnī projekta dalībnieki ir piedalījušies vairākos pasākumos, lai informētu sabiedrību par ICONDE projektu un tajā iegūtajiem zinātniskajiem rezultātiem. 
9. jūnijā projekta komanda rīkoja publisku semināru, lai popularizētu ICONDE projekta idejas. Semināra nosaukums bija «Betonu izstrāde bīstamo atkritumu, tai skaitā radioaktīvo atkritumu, apsaimniekošanai». Pasākums notika Tartu Universitātes Tallinas birojā pašā Tallinas pilsētas centrā. Katra partneriestāde sniedza prezentāciju, lai iepazīstinātu ar savu darbu ICONDE projektā.

Citi Latvijas un starptautiskie projektiProjekta pētnieces Siiri Salupere no Tartu Universitātes (Igaunija) un Iveta Novakova no UiT (Norvēģija), piedalījās NORM X konferencē ar prezentāciju «ICONDE – innovation in concrete design for hazardous waste management applications». Konference notika no 9. - 13. maijam Utrehtā Nīderlandē. Volodimirs Guliks no Tartu Universitātes piedalījās 10. Euratom konferencē par reaktoru drošību un 10. Euratom konferencē par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu (FISA 2022 & EURADWASTE '22) Lionā, Francijā no 30. maija līdz 3. jūnijam, kur prezentēja stenda referātu «Concrete composite material reinforced by modified basalt fiber for nuclear energy and nuclear waste management applications». Savukārt Sabīne Upnere no Rīgas Tehniskās universitātes piedalījās 25. starptautiskajā konferencē Composite of Structures (ICCS25), kurā prezentēja stenda referātu «Fracture of fibre reinforced concrete. Identification of crack face bridging law, softening approach». Konferenci organizēja Inženierzinātņu fakultāte Portu Universitātē (Portugāle) un tā notika no 19. līdz 22. jūlijam.

2022. gada februāris - aprīlis

Projekta ceturtajā ceturksnī tika uzsākta skaitlisko modeļu izveide betona mehānisko īpašību pētīšanai. Skaitliskā modelēšana ļaus novērtēt degslānekļa pelnu daudzuma un pievienoto šķiedru ietekmi uz plaisu attīstību betonā neveicot laboratorijas eksperimentus. Paralēli ir uzsākts darbs pie ekranēšanas īpašību skaitliskas modelēšanas. RTU laboratorijā ir pabeigta bezšķiedru betona paraugu izgatavošana, izmantojot dažādu daudzumu degslānekļa pelnu piejaukumu.
Citi Latvijas un starptautiskie projektiProjekta partneri ir sagatavojuši un iesnieguši kopīgu ziņojumu starptautiskā zinātniskā konferencē NORM X 2022, kas norisināsies no 9. - 13. maijam Nīderlandē.

Sasniegtie ICONDE pirmā gada mērķi ir rezultāts intensīvai sadarbībai starp projekta partneriem – Rīgas Tehnisko Universitāti, Tartu Universitāti, Lietuvas Enerģētikas Institūtu un Norvēģijas Arktisko Universitāti.

RTU profesors Andrejs Krasņikovs piedalīsies pirmajā starptautiskajā tiešsaistes konferencē «Kodolenerģija Latvijai» ar referātu «ICONDE — jauns betons kodolatkritumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai». Konference notiks 2022. gada 18. maijā.

Projekta koordinācijas sapulce Narvikā

No 5. līdz 6. aprīlim Norvēģijas Arktiskajā universitātē Narvikā notika pirmā ICONDE projekta partneru klātienes tikšanās. Citi Latvijas un starptautiskie projektiSanāksme ilga divas dienas un līdztekus diskusijai par paveiktajiem uzdevumiem tika detalizēti apspriests arī turpmākā plāna un projekta virzības izvērtējums. Liels uzsvars tika likts uz klātienes pasākumiem, kas ir jāpārplāno (Covid 19 pandēmijas situācijas dēļ). Visi partneri atzina pieaugošo vajadzību pēc labas rezultātu izplatīšanas pēc iespējas plašākai auditorijai, bet jo īpaši iesaistīto nozaru speciālistu vidū un citos pētniecības institūtos. ICONDE projekts pilnībā atbilst mūsdienu vajadzībām:
•    ES stratēģijai, kas saistīta ar bīstamo atkritumu (arī radioaktīvo un kodolatkritumu) apsaimniekošanu.
•    Pašreizējai ģeopolitiskai situācijai, kas ir spēcīgi aktualizējusi nepieciešamību izveidot enerģētisko neatkarību Eiropā – kodolenerģijas izmantošana Eiropas valstīs nākotnē, visticamāk, pieaugs. Projekts ICONDE ir veltīts inovatīvu un efektīvu materiālu izstrādei drošai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, kas garantē mūsdienīgas radiācijas aizsardzības prasības.
•    ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim saistībā ar aprites ekonomiku, jo jaunā tipa betona izgatavošanā cementu daļēji aizstāj ar degslānekļa pelniem, kas ir enerģijas ražošanas atkritums Igaunijā. 
Pasākuma pirmo dienu noslēdza vakariņas, kurās partneri no Baltijas valstīm nogaršoja Ziemeļnorvēģijas tradicionālo ēdienu «Boknafisk». Citi Latvijas un starptautiskie projektiOtrā sanāksmes diena sākās ar pilsētas apskati un LKAB kuģniecības objekta apmeklējumu Jorna Eldbija (Jorn Eldby) vadībā. Sanāksmes dalībnieki no visām četrām projekta partneru organizācijām secināja, ka šī klātienes tikšanās pozitīvi ietekmēs projekta gaitu.
Nākošā projekta dalībnieku klātienes tikšanās plānota 2022. gada jūnijā Tartū.

 

2021. gada novembris – 2022. gada janvāris
ICONDE projekta trešajā ceturksnī tika turpināti bīstamo atkritumu glabāšanai paredzēta šķiedru un bezšķiedru pelnu betona pētījumi. Ir veikta turpmākajos pētījumos izmantojamo šķiedru izvēle, to parametru definēšana, analizētas radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas pamata problēmas saistībā ar cementējošā materiāla mehāniskajām īpašībām. Citi Latvijas un starptautiskie projektiLai būtu iespējams noteikt degslānekļa un dažādu šķiedru ietekmi uz betona īpašībām ir izgatavoti bāzes paraugi salīdzināšanai, izmantojot tradicionālas betona izgatavošanas receptes, kā arī viekti pirmie mehānisko īpašību pārbaudes testi. Diskusijās ir formulēti šķiedru betona skaitlisko eksperimentu mērķi un uzdevumi.

 

2021. gada augusts – oktobris
Projekta otrajā ceturksnī tika pabeigta degslānekļa pelnu ķīmisko un minereoloģisko īpašību izpēte, kas ir būtisks priekšnoteikums turpmāko aktivitāšu, saistītu ar kompozītmateriālu modelēšanu, gamma staru un neitronu ekranēšanas eksperimentiem, izpildei. Ir apkopota informācija par projekta partnervalstīs esošajiem bīstamo atkritumu avotiem. Šāda informācija ļauj konkrētāk apzināt potenciālos jaunā tipa betona pielietojumus partnervalstīs.
Plašākas zinātnieku sabiedrības informēšana par ICONDE aktivitātēm notika RTU 62. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Mašīnbūves, tranporta un aeoronautikas fakultātes organizētā zinātniskā sekcija «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūvniecība» notika 14. oktobrī kombinētā formā gan klātienē, gan attālināti. Tajā projekta vadošais pētnieks N. Jēkabsons piedalījās ar ziņojumu «ICONDE projekts, tā apraksts un sasniegtais». 

 

Citi Latvijas un starptautiskie projekti2021. gada maijs – jūlijs
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mehānikas un mašīnbūves institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras zinātnieki starptautiskā projektā ir uzsākuši pētījumus par jauna tipa betona izveidi bīstamu atkritumu uzglabāšanai, lietojot degslānekļa pelnus kā vienu no izejmateriāliem.
Bazalta un nesen izstrādātās bazalta-bora šķiedru izmantošana tradicionālā tērauda armējuma vietā ir viens no pētījumu virzieniem. Šādu specializētu betonu ar mazu gāzu un šķidrumu caurlaidība ka arī radioaktīvā starojuma ekranējošām īpašībām bora piedevu dēļ var izmantot bīstamo atkritumu iecementēšanai - gan transportēšanas, gan arī ilgstošas uzglabāšanas (piemēram, dažos konteineros vai tieši beztaras masā) vajadzībām.Citi Latvijas un starptautiskie projekti
Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 1. maijā. Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī projekta pētnieki veica degslānekļa pelnu ķīmisko un mineraloģisko izpēti un kritisko parametru un prasību noteikšanu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā izmantotajiem materiāliem.

 

 

High performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

COST CA19118

Latvijas pārstāvis : prof.  J. Dehtjars 

Projekta apraksts

Bioactive cardiovascular stent for antiatherosclerosis treatment and reduced restenosis

ERA-NET RUS Plus, Horisone

RTU grupas vadītājs: prof.  J. Dehtjars 

Projekts realizēts laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam.

Biodegradable and non-biodegradable orthopedic implants with bactericidal coatings and controllable degradability – COATDEGRABAC

Eiropas Komisijas ERA-NET RU PLUS projekts.

RTU grupas vadītājs: prof.  J.Dehtjars 

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam.

Strengthening the competence in radiation technologies and safety for biomedicine and materials science

International atomic energy agency (IAEA)  LAT)0004 . Technical cooperation program.

Projekta vadītājs (RTU daļa): prof. A. Balodis

Projekts realizēts laika posmā no 2020. līdz 2021. gadam.

CONCERT - European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

Projekta vadītājs: prof. A. Balodis

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam.

Viedo tekstila pārveidotāju izmantošana elektroimpedancecs elpošanas monitorēšanā (ATEM)

Projekta mērķis – sadarbībā ar Furtvangena universitātes Tehniskas medicīnas institūta specialistiem izpētīt iespēju izmantot apģērbā integrētus tekstila elektrodus lai veiktu cilvēka elpošanas monitorēšanu izmantojot elektroimpedances tomogrāfijas

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta vadītājs:. A. Kataševs

Projekts realizēts 2017. gadā.

Bionanocomposit – hidroksilapatīta nanokompozītkeramika – jauns implantu materiāls

EUREKA projekts E! 3033

Projekts realizēts laika posmā no 2003. līdz 2013. gadam.

Polarization-driven self-assembly of organic and biomaterials using ultrathin ferroelectric polymers

Projekta kods INTAS 05-96-4396

Projekts realizēts laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam.

Ferroelectricity on molecular level

Projekta kods INTAS 03-51-3967

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.

Perceramics – no hidroksilapatīta veidota daudzfunkcionāla perkolēta nanostrukturizēta keramika

Finansēts ar Eiropas Komisijas grantu, projekts NMP3-CT-2003- 504937

Koordinators: prof. Jurijs Dehtjars

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.

Osteoporotiska kaula kvalitātes novērtēšana (assessment of quality of bone in osteoporosis)

Eiropas Komisijas projekts PECO, PL93-1114

Projekts realizēts laika posmā no 1994. līdz 1996. gadam.