Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Par mums

Enerģētikas nozares globālais raksturs nosaka fakultātes zinātnieku un mācībspēku darba specifiku. Apzinoties, ka enerģētika, elektrotehnika un vides zinātnes ir viens no perspektīvākajiem un svarīgākajiem tautsaimniecības sektoriem pasaulē, mūsu uzdevums ir nodrošināt studijas aktuālās, augstas kvalitātes, starptautiski akreditētās studiju programmās visos studiju līmeņos:
enerģētikā un elektrotehnikā, elektrotehnoloģiju datorvadībā un vides zinātnē.

Prezentācija pirmkursniekiem 2021

VIDEO: Iepazīsti RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāti

 

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte tiek pārdēvēta par

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāti (EVIF)

 

No 2020. gada 1. maija RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte tiek pārdēvēta par Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāti (EVIF), uzsverot vides inženierzinātņu nozīmīgo lomu kā fakultātes un RTU darbībā, tā arī mūsdienu sabiedrībā kopumā.

EVIF, ar sākotnējo nosaukumu “Elektroenerģētikas fakultāte”, atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā darbu uzsāka vēl tālajā 1958. gada 1. septembrī. Šajos vairāk nekā 60 gados fakultāte tradicionāli ir darbojusies un arī šobrīd turpina strādāt elektrotehnikas un enerģētikas jomās, taču pēdējās desmitgadēs arvien vairāk klāt nākusi arī vides zinātņu un klimata tehnoloģiju tematika, bez kuras mūsdienās aplūkot enerģētiku vairs nevar.

EVIF darbība šodien – tās ir studijas, zinātne un tehnoloģiju pārnese elektrotehnikā, enerģētikā un vides inženierzinātnēs. Fakultāte var lepoties ar mūsdienīgu infrastruktūru, kurā tiek realizētas augstas kvalitātes studijas un zinātne – EVIF trīs institūti jau vairākus gadus zinātnē ir starp rezultatīvākajiem institūtiem RTU gan piesaistītā finansējuma, gan zinātnisko publikāciju, gan aizstāvēto doktora disertāciju ziņā.

Struktūrvienības

Fakultātes sastāvā ir trīs institūti – Enerģētikas institūts, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts un Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts.

Vēsture

Fakultāte dibināta 1958. gadā, kā viena no pirmajām jaunā Rīgas Politehniskā institūta fakultātēm, atdalot no Latvijas Valsts universitātes (LVU) Mehānikas fakultātes (MF).

RTU «Latvenergo» radošā laboratorija

EVIF darbojas ar «Latvenergo» finansiālo atbalstu iekārtota studentu radošā darbnīca, kuras mērķis ir attīstīt studentu praktiskās iemaņas elektronikā un elektrotehnikā, kā arī veicināt padziļinātu interesi par šīm jomām gan skolēnu, gan mūsu esošo un topošo studentu vidū.

Ziņas

Informācija par aktuālajiem notikumiem un norisēm.

Kalendārs

Plānotie notikumi un pasākumi.

Studentu pašpārvalde

Mūsu Studentu pašpārvalde sastāv no tādiem virzieniem kā Studiju un zinātnes, Sporta, Kultūras, Iekšējās motivācijas un Sabiedrisko attiecību, kas katra uzņemas atbildību par konkrētiem pasākumiem mūsu fakultātē.

Ārpusstudijas

Mākslinieka Gunāra Bērziņa karikatūras, «Gaudeamus» un «Elektriķu dziesmas» vārdi. Studentu veidotie video ar dronu.

Telpas

Virtuālā tūre

Kontakti