RTU Bērnu un jauniešu universitāte
Parādīt izvēlni
RTU Bērnu un jauniešu universitāte

Nodarbības

Jaunajā mācību gadā nodarbības notiks klātienē ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, kas attiecas uz interešu izglītību.

Klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās piedalās personas ar  vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai  negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju  apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Ja izglītojamais neapgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību, bet apmeklē tikai interešu izglītības pulciņus, tad testēšana jāveic patstāvīgi.

Organizējot interešu izglītības, neformālās izglītības un pedagogu profesionālās pilnveides programmas, iekštelpās nevar būt vairāk kā 20 izglītojamo, katram ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības. Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 dalībniekiem. Nodarbībām jānotiek pēc iepriekšēja pieraksta, telpas regulāri jāvēdina (mācību telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes). Minētās prasības neattiecas uz gadījumiem, kad izglītības programma tiek īstenota vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros. IZM sagatavotais noteikuma projekts «Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»»

Attālinātās nodarbības

Nodarbības notiek attālināti un var pieteikties no visas Latvijas.

Nodarbības Rīgā

RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības Studentu pilsētiņā Ķīpsalā.

Nodarbības Ogrē

RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības Ogres 1. vidusskolā.

Nodarbības Ādažos

RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības Ādažu vidusskolā.

Nodarbības Babītē

RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības Babītes vidusskolā.