Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Studijas

RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē var iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, kā arī doktora zinātnisko grādu četrās studiju programmās: adaptronika, enerģētika un elektrotehnika, elektrotehnoloģiju datorvadība, vides zinātne.

Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (Sagatavojuši: Dr. sc. ing. Kārlis Timmermanis un Andrejs Uškāns).

Lekciju saraksts

Lekciju skatāms nodarbibas.rtu.lv

Akadēmiskā gada kalendārs

Pieņemšanas laiki

Bibliotēka

Par bibliotēku vairāk lasi rtu.lv/biblioteka.

Stipendijas

Visas stipendijas redzamas rtu.lv/stipendijas

Studentu servisa departaments

Studiju materiāli

Enerģētikas institūta studiju materiāli.

_