E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Studiju programmas absolventi iegūst prasmes strādāt ar arvien pieaugošo informācijas apjomu, kā arī ir izkopuši savas zināšanas attiecīgajā jomā. Studijas ilgst pilnus divus gadus, kuru laikā tiek piedāvāti obligātie studiju kursi, specializācijas un brīvās izvēles studiju kursi. Studiju programmas studiju kursi nodrošina studentus ar zināšanām digitālajās humanitārajās zinātnēs un attīsta prasmes, kas nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai. Pirmajā semestrī studentiem tiek piedāvāti izlīdzinošie studiju kursi, to laikā viņi iegūst trūkstošās kompetences datorzinību vai humanitāro zinātņu nozarē (atkarībā no reflektanta iepriekš iegūtā bakalaura studiju grāda). Turpmākajā studiju procesā tiek sniegtas pamatkompetences digitālo humanitāro zinātņu nozarē, tās papildinot ar ierobežotas izvēles studiju kursiem. Studentiem tiek piedāvāts ļoti plašs ierobežotās izvēles studiju kursu klāsts mākslas, inovāciju uzņēmējdarbības, datorzinību, izdevējdarbības (jo īpaši preses izdevniecības), arhitektūras, translatoloģijas, e-pedagoģijas, socioloģijas un humanitāro zinātņu nozarēs.

Pateicoties maģistra akadēmisko studiju programmai «Digitālās humanitārās zinātnes», notiek svešvalodas profesionalizācija (profesionālā apmācība), prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām. Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums Latvijas un starptautiskajā tirgū pēc hibrīdkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārā jomā. Speciālisti digitālajās humanitārajās zinātnēs ir pieprasīti izdevniecībās, arhīvos, bibliotēkās, mārketinga birojos, augstākās izglītības iestādēs, mūžizglītības projektos, privātuzņēmumos (it īpaši kopuzņēmumos), ārzemju kompāniju pārstāvniecībās Latvijā, valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī visur, kur ir nepieciešamas ļoti labas svešvalodu zināšanas, inženierzinātņu, IT, tīkla dizaina prasmes, prezentācijas prasmes un radoša pieeja darbam.

Detalizētā informācija par maģistra līmeņa studiju priekšmetiem