E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Uzņemšana

Iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem pamatstudiju līmeņa programmām, augstākā līmeņa studijām, doktora studijām, kā arī uzņemšanas noteikumiem ārzemju studentiem var sadaļā «Uzņemšanas noteikumi».

Uzņemšana pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās notiek 2 reizes gadā.

Studiju programma Iegūstamais grāds Studiju ilgums Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)

Bakalaura profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana»

Bakalaura profesionālais grāds tehniskajā tulkošanā.
Kvalifikācija: tehniskais tulks-referents

4 gadi 5 1600

Maģistra profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana»

Maģistra profesionālais grāds tehniskajā tulkošanā.
Kvalifikācija: tehniskais tulks-referents

1.5 vai 2* gadi 3 2400

Maģistra akadēmisko studiju programma  «Digitālās humanitārās zinātnes»

Inženierzinātņu maģistra grāds digitālajās humanitārās zinātnēs. 2 gadi 26 2800

*Bakalaura akadēmisko studiju programmu absolventiem