Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts

Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts

Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts apvieno Elektronikas pamatu katedru, Radioiekārtu katedru un Elektroniskās aparatūras katedru.

Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūta zinātniski pētnieciskā darba virzieni:

  • reālā laika signālapstrāde un ortogonālās transformācijas,
  • signālapstrādes algoritmu realizācija FPGA,
  • elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi,
  • elektromagnētiskie viļņi un antenas,
  • sprieguma impulsveida pārveidotāju elektromagnētiskā saderības un nelineārā dinamika,
  • daudznesēju sistēmas un modulācijas (OFDM, CDMA ),
  • 3D displeji,
  • video pārraide ad-hoc tīklos.