Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Elektronika un mobilie sakari: bakalaura studijas

Elektronika un mobilie sakari: bakalaura studijas

Iegūstamais grāds – Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.

Programma ietver studiju kursus, kas nodrošina elektronikas un bezvadu sakaru jomas apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu – matemātikas un fizikas – zināšanu un sapratni; datormācības un programmēšanas dažādu pielietojumu apguvi, radioelektronikas fundamentālo pamatu studiju kursu – ķēžu teorija, signālu teorija, elektrodinamika, elektronu ierīces – izpratni un pielietošanu; analogo un ciparu elektronisko ierīču izstrādes un programmēšanas prasmju apguvi; izpratni par mūsdienu mobilo bezvadu sakaru sistēmu izveidi – radiosistēmas, attēlu pārraide, ciparu un satelītu TV u. c. Programmā iekļauti arī humanitārie un brīvās izvēles studiju kursi. Programmu noslēdz bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.

Studiju ilgums pilna laika studijām ir 3 gadi, nepilna laika studijām (neklātiene) - 4 gadi.

Elektronikas un mobilo sakaru programmas studiju laikā Tu varēsi:

Iegūt fundamentālas zināšanas matemātikā, fizikā, programmēšanā, elektronikā

Attīstīt profesionālas iemaņas - elektronisko shēmu un plašuizstrādāšanu, mikrokontrolieru programmēšanu, elektronisko ierīču projektēšanu, mobilo aplikāciju izveidi

Personīgi attīstīties, studējot komercdarbību, socioloģiju, svešvalodas un sportojot

Aizraujoši pavadīt laiku, konstruējot kopā ar RTU Elektronikas kluba dalībniekiem, pievienojoties studentu pašpārvaldei, piedaloties starptautiskās robotu sacensībās, braucot "Erasmus+" apmaiņas programmā studēt ārzemju universitātēs.

 

Studiju beigās kļūt pa konkurētspējīgu un pieprasītu speciālistu gan Latvijā, gan ārzemēs!

Mūsu absolventi strādā tādos uzņēmumos kā Lattelecom, LMT, SAF Tehnika, Hansa Matrix, Volburg, G4S, Mikrotik, UAV Factory, iRobot, Anritsu, Rohde&Schwartz, Siemens, Alcatel-Lucent un citos.

_