Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Elektronika: maģistra akadēmiskā studiju programma

Elektronika: maģistra akadēmiskā studiju programma

Iegūstamais grāds inženierzinātņu maģistra grāds elektronikā vai telekomunikācijās.

Maģistra akadēmiskā studiju programma «Elektronika» ir orientēta uz studentu sagatavošanu darbam uzņēmumos un organizācijās, kurās nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti elektronikas jomā, kā arī pētniecības darbam un studijām doktorantūrā. Studiju programmas obligātie priekšmeti aptver elektronikas dažādu jomu (elektronikas elementu, signālu un sistēmu u. c.) teoriju, eksperimenta tehniku, elektronisko shēmu un iekārtu izstrādi. Specializācijas priekšmeti pārklāj plašu elektronikas dažādo jomu spektru, no kuriem students var izvēlēties turpmākajai karjerai nepieciešamos. Programmu noslēdz maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Studiju ilgums pilna laika studijām ir 2 gadi.

_