Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Viedās elektroniskās sistēmas: maģistra profesionālā studiju programma

Viedās elektroniskās sistēmas: maģistra profesionālā studiju programma

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds elektronikā un inženiera kvalifikācija elektronikā.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība:  inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē

Studiju ilgums: Pilna laika studijām - 2.5 gadi, nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi

Studiju rezultāts: Prof. maģistra studiju programmas “Viedās elektroniskās sistēmas ” absolvents:
• spēj izstrādāt elektronisko iekārtu un sistēmu mezglu shēmas, izgatavot prototipus, veikt to testēšanu, analīzi un pilnveidošanu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz sistēmām, procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības;
• spēj noteikt ražošanas tehnoloģiskos procesus, vadīt elektronisko iekārtu un sistēmu ražošanu atbilstoši tehniskai dokumentācijai, standartiem un kvalitātes vadības sistēmai;
• spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību viedo elektronisko sistēmu jomā, profesionāli sistematizēt informāciju, apkopot, interpretēt un analizēt pētījumu rezultātus, sagatavot apkopojušus pārskatus un publikācijas.
• spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru elektronisko iekārtu un sistēmu projektēšanas un ražošanas procesā;
• spēj izprojektēt elektroniskās iekārtas un sistēmas, veikt to darbības modelēšanu, vadības programmatūras izstrādi;
• spēj izstrādāt iespiedplates, izstrādāt atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
• spēj novērtēt cilvēkresursus un izveidot projekta darba grupu, deleģēt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi, prezentēt projekta izpildes gaitu un rezultātus;
• pārzina izpratnes līmenī: aktuālās elektronisko iekārtu ražošanas tehnoloģijas, elektronikas nozares standartus un tehniskās normas;
• pārzina lietošanas līmenī elektrodinamiku, elektromagnētisko savietojamību un antenu teoriju;
• pārzina lietošanas līmenī analogo un ciparu shēmtehniku;
• pārzina lietošanas līmenī signālu apstrādes teoriju, raidīšanas, uztveršanas iekārtu, kā arī datu pārraides tīklu uzbūvi un projektēšanu, sensorus un izpildmehānismus;
• pārzina lietošanas līmenī mikrokontroleru, signālu procesoru, programmējamo loģisko shēmu programmēšanu augstā līmeņa valodā.