Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Elektronika: maģistra profesionālā studiju programma

Elektronika: maģistra profesionālā studiju programma

Iegūstamais grāds profesionālais maģistra grāds elektronikā, profesionālā kvalifikācija - elektronikas inženiera kvalifikācija.

Studējošie apgūst zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un shēmu tehniskajiem risinājumiem, par elektroniskās aparatūras projektēšanu un ekspluatāciju, tai skaitā datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un projektēšanā. Studējošie apgūst pētnieciskā, problēmu formulēšanas un analīzes, inovāciju, stratēģijas izstrādes, projektu definēšanas un īstenošanas, kā arī organizatoriskā darba iemaņas. Studiju laikā studenti izstrādā 2 studiju projektus un ir paredzēta prakse (kopā 32 nedēļas). Studijas beidzas ar maģistra darbu, kurā iekļauts arī reālas iekārtas projekts.

Studiju ilgums pilna laika studijām - 2,5 gadi, nepilna laika studijām (neklātiene) - 3 gadi.

Atšķirībā no akadēmiskām maģistra studijām, šajā programmā ir iekļauti studiju projekti, maģistra darbs ar projekta daļu un praktizēšanās uzņēmumā. Tas nodrošina to, ka studijas beidzot absolvents jau ir gatavs darbam uzņēmumā, ko apliecina elektronikas inženiera kvalifikācija. Maģistra grāds dod iespēju arī turpināt studijas doktorantūrā, lai pievērstos pētniecībai un akadēmiskai darbībai.

_