Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Automātika un datortehnika

Automātika un datortehnika

Studiju programmu «Automātika un datortehnika» īsteno DITF Viedo datortehnoloģiju institūts. Studiju programma nodrošina pamatzināšanas sarežģītu tehnisku sistēmu analīzē un programmēšanas inženierijā.

«Automātikas un datortehnikas» programmā studijas norit lekcijās, semināros, laboratorijās. Praktiskajās nodarbībās un studiju darbos arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. Studenti kopīgi izstrādā referātus semināriem, izmantojot materiālus no jaunākajiem starptautiskiem specializētiem tehniskiem žurnāliem. Praktiskajās un laboratorijas nodarbībās tiek izmantotas multivides un internets.

«Automātikas un datortehnikas» programmā studējošie izmanto Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta laboratorijas, datorklases un DITF Skaitļošanas centra datorklases.

Studenti aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā un ar zinātnisko darbu rezultātiem piedalās semināros un konferencēs.

Tā sniedz dziļas zināšanas šādās nozarēs:
 • datortehnika un tīkli:
  • datoru, datoru sistēmu un tīklu uzbūve, darbības un projektēšanas principi
  • elementu bāze, ko izmanto šādās sistēmās, kā arī to programmēšana
  • informācijas kodēšana, pārraidīšana, apstrāde un attēlošana
 • datorvadības sistēmas:
  • elektroniskā aparatūra ar iebūvētiem mikroprocesoriem (medicīnā, ražošanā, sadzīvē)
  • vadības sistēmas ar iebūvētiem mikroprocesoriem (darbgaldu, automobiļu, mājas kinozāles u.c. vadībai)
  • datorizētās projektēšanas sistēmas CAD
  • datorizētās ražošanas sistēmas CAM
  • robottehnika
  • programmējamie loģiskie kontrolleri PLC
 • attēlu apstrāde un datorgrafika:
  • 2D un 3D grafisko objektu veidošanas un animācijas metodes un algoritmi (piemēram, animācijas filmas, 3D logotipi)
  • datorgrafika internetā, Delphi Client-Server vidē
  • datordizains un kompozīcija
  • tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes algoritmi un metodes (piemēram, automobiļu valsts numuru vai cilvēku seju atpazīšana),
  • scēnu analīze  (piemēram, datorizētā medicīnas diagnostika)
  • datorredze (piemēram, telekonferences, animēto WEB lapu un videoklipu ar specefektiem izstrādāšana)

Studiju programma «Automātika un datortehnika» tiek īstenota sadarbībā ar ADS Olimps, IBM Latvija SIA, AS Grindex, AS Amerilat, Schneider Electrics S.A., SIA Klinkmann, SIA Colla speciālistiem, kā arī Kauņas Tehnoloģisko universitāti un Latvijas Kardioloģijas institūtu.

Bakalaura akadēmisko studiju programmas pilns apraksts

Maģistra akadēmisko studiju programmas pilns apraksts

Maģistra profesionālo studiju programmas pilns apraksts