Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Loģistikas IT speciālists

Profesijas apraksts

Loģistikas speciālista uzdevums ir plānot, regulēt un kontrolēt informācijas, materiālu, produkcijas, cilvēku un enerģijas plūsmas. Viņam nepieciešama analītiskā domāšana izpratne par organizācijā notiekošajiem procesiem. DITF sagatavo speciālistus, kas pārzina loģistikas informācijas sistēmas un tehnoloģijas.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Datortīkli    
Bakalauri Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Gadījuma procesi
Ievads datoru tīklos
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
  Adaptīvās datu apstrādes sistēmas Ievads loģistikā
Lietišķās modelēšanas spēles
Statistisko lēmumu teorija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Akadēmiskie maģistri Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu vadība
  Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
Rūpniecības plānošanas un vadības sistēmas
Loģistikas sistēmu optimizācija
 
Profesionālie maģistri Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums