Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

IT projektu vadītājs

Profesijas apraksts

IT projektu vadītāja galvenais uzdevums ir vadīt IT projektu izstrādi un nodrošināt to veiksmīgu rezultātu. Viņam jāprot koordinēt, plānot un vadīt projektā iesaistīto cilvēku darbu, analizēt klienta vajadzības un saskaņot tās ar izstrādes iespējām, iekļaujoties projektam paredzētajā laikā un budžetā. IT projektu vadītājam ir nepieciešamas labas komunikācijas spējas, klienta/pasūtītāja orientēta domāšana un spēja ātri pieņemt konstruktīvus lēmumus. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0170.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli 
Programmatūras inženierija (pamatkurss)
Lielās datu bāzes
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
   
Bakalauri Datu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads datoru arhitektūrā
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Gadījuma procesi
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datoru arhitektūra Lielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Statistisko lēmumu teorija
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistri Mūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi
Programmatūras kvalitāte
Prasību inženierija
Zināšanu vadība
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
 
Profesionālie maģistri Mūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Programmatūras plānošana un metroloģija
Informācijas sistēmu metodoloģijas
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
Informācijas sistēmu drošums