Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Informācijas sistēmu administrators

Profesijas apraksts

Informācijas sistēmu administrators strādā organizācijās, kuras savu biznesa procesu automatizācijai izmanto dažādus IT produktus/tehnoloģijas. Viņa pamatuzdevums ir pārzināt izmantojamo produktu/tehnoloģiju tehniskos aspektus un to lietotājiem nodrošināt tehnisko atbalstu.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Datorsistēmu uzbūve
Datortīkli
   
Bakalauri Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
  Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 
Akadēmiskie maģistri Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes Prasību inženierija Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri   Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums