Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Datortīkla administrators

Profesijas apraksts

Datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators spēj konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus, spēj nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem, kā arī dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru. Viņam jāspēj individuāli strādāt un risināt problēmas, nepārtraukti mācīties un papildināt zināšanas, prasmīgi organizēt savu darbu. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0055.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Operētājsistēmas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Datortīkli
   
Bakalauri Ievads datoru arhitektūrā
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Operētājsistēmas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datoru arhitektūra Datoru organizācija un asembleri  
Akadēmiskie maģistri Mūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
  Restrukturizācija un izmaiņu vadība  
Profesionālie maģistri Mūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Interneta sistēmu projektēšana
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Informācijas aizsardzība
Projektu kvalitātes vadība
Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums