Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Konsultāciju laiki

Konsultāciju laiki

 

Veicinot Covid-19 drošības prasību ievērošanu, fakultāšu lietvedes nodrošinās studentu pieņemšanu klātienē vienu reizi nedēļā – piektdienās, 10:00-13:00. Pārējās dienās visi jautājumi tiks risināti, izmantojot elektronisko saziņu.

 

Rudens semestrī studijas DITF notiek attālināti.

 

Telpa

P

O

T

C

P

Fakultāte
Dekāns Agris Ņikitenko     16:00-17:00     10:00-12:00
Dekāna vietniece mācību darbā Alla Anohina-Naumeca     16:00-17:00     10:00-12:00
Dekāna vietniece zinātniskajā darbā Katrina Boločko     16:00-18:00     10:00-12:00
             
Studentu lietveži
Mācību biroja vadītāja Vita Mihalovska   Attālināti: 1. un 2. kursa bakalauriem  vai +371 26145775
Mācību biroja vadītāja Rudīte Prūse   11:00-13:00 15:00-17:00 11:00-13:00   10:00-12:00
Mācību biroja vadītāja Akvilīna Sproģe   11:00-13:00 15:00-17:00   10:00-13:00 10:00-13:00
Mācību biroja vadītāja Ligija Apele   12:00-15:00 15:00-17:00   11:00-13:00 10:00-12:00
Viedo datortehnoloģiju institūts
Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra
Katedras vadītāja Katrina Boločko     16:00-18:00     10:00-12:00
Asoc. profesors Aleksandrs Sisojevs     11:00-13:00 (nepāra ned) 10:30-12:00 (pāra ned)    
Docents Mihals Kovaļovs   12:00-14:00 (pāra ned) 16:00-18:00 (nepāra ned.)      
Lektore Olga Krutikova       16:05-17:30    
Datorvadības un datortīklu katedra
Valerijs Zagurskis     12:00-14:00      
Dmitrijs Bļizņuks   10:00-14:00   10:00-14:00    
Andrejs Kalniņš       16:30-18:00    
Ēriks Kļaviņš     16:00-18:00   16:00-18:00  
Aigars Riekstiņš     16:00-18:00      
Māris Ziema   Sazināties individuāli ORTUS mājas lapā
Informācijas tehnoloģijas institūts
Vadības informācijas tehnoloģijas katedra
Profesors J. Grabis     16:00-18:00     10:00-12:00
Docente V. Minkēviča   16:00-18:00        
Asoc. profesors J. Stirna   ORTUSā        
Lektors M. Bonders            
Doc. J. Šlihte   pēc iepriekšējas vienošanās        
Doc. V. Minkevičš   pēc iepriekšējas vienošanās        
Asoc. prof. J. Kampars   10:15-11:15        
Lekt. L. Jokste            
Doc. S. Bērziša   pēc iepriekšējas vienošanās        
Biroja administratore Z. Solovjakova   14:00-16:30 10:00-12:00 14:00-16:30 10:00-12:00  
Modelēšanas un imitācijas katedra
Prof. J. Merkurjevs     14:00-14:30      
Prof. G. Merkurjeva            
Prof E. Ginters         16:15-17:15 (pēc iepriekšēja pieraksta)  
Asoc. prof. A. Romānovs     13:00-14:00      
Asoc. prof. A. Lektauers           8:30-9:30 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Prof. A. Teilāns            
Asoc. prof. J. Pečerska       15:30-16:30 (pāra ned)    
Lekt. V. Boļšakovs   8:30-9:30 (1-9. ned)        
Lekt. D. Plinere     14:30-16:00 (pēc iepriekšēja pieraksta)      
J. Bikovska     16:05-17:05 (nepāra ned)      
Prof. L. Aleksejeva           16:00-17:00
Doc. S. Paršutins   (pēc iepriekšēja pieraksta)
Lekt. A. Kiršners           12:00-13:30 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Lekt. J. Čižovs       16:10-17:00    
Lekt. I. Poļaka           16:00-18:00 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Lietišķo datorsistēmu institūts
Lietišķo datorsistēmu katedra
Profesors Uldis Sukovskis   Pa e-pastu saskaņotā laikā
Profesors Jānis Osis   Pa e-pastu saskaņotā laikā
Profesore Oksana Ņikiforova     12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30  
Asoc. profesors Pāvels Rusakovs       12:00-12:30    
Asoc profesore Ērika Nazaruka   Pa e-pastu saskaņotā laikā
Docents Gundars Alksnis   Pa e-pastu saskaņotā laikā
Programmatūras inženierijas katedra
Profesore Larisa Zaiceva   pa e-pastu saskaņotā laikā
Profesore Eleonora Latiševa   pa e-pastu saskaņotā laikā
Asoc. profesors Aleksejs Jurenoks   pa e-pastu saskaņotā laikā
Asoc. profesors Gints Jēkabsons   pa e-pastu saskaņotā laikā
Asoc. profesore Natālija Prokofjeva     14:00-15:00      
Docents Imants Gorbānss     18:10 (nepāra ned)      
Docents Vadims Žuravļovs   pa e-pastu m saskaņotā laikā
Lektors Iļja Germans   pa e-pastu m saskaņotā laikā
Lektore Olga Jakovļeva   pa e-pastu saskaņotā laikā
Lektore Svetlana Jurenoka       14:00-16:00    
Lektors Normunds Kante   pa e-pastu saskaņotā laikā  
Lektors Ēvalds Masaļskis   pa e-pastu ga.lv saskaņotā laikā  
Lektors Igors Mihailovs   pa e-pastu m saskaņotā laikā  
Lektore Oksana Zavjalova         (nepāra ned)
līdz 07.10.2019.13.00-15.00
no 07.10.2019. 14.00-16.00
 
Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
J. Grundspeņķis       14:00 (iepriekšējs pieraksts rakstot )    
M. Kirikova       15:00-17:00 (iepriekšējs pieraksts rakstot )    
J. Eiduks         14:00-15:00  
A. Ņikitenko     16:00-17:00     10:00-12:00
I. Eriņš   Konsultāciju laiku saskaņot, rakstot
A. Anohina-Naumeca     16:00-17:00     10:00-12:00
J. Ciekure       14:00-15:00 (nepāra ned)
16:10-17:00 (pāra ned)
   
E. Lavendelis   16:00-18:00 (iepriekš rakstot uz )        
I. Andersone   Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu
V. Šakele   Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu
M. Pudāne     16:00-18:00      
A. Auziņš     14:00 (iepriekš rakstot e-pastu )      
I. Birzniece   Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu
MISI katedras mācību biroja administratore E. Ņikitenko   Jautājumi? Problēmas? Interese? Nāc, zvani, raksti! Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās D2-547.kabinets vai zvanot 67089529, piektdienās saziņa tikai rakstot e-pastu
Lietišķās matemātikas institūts
Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedra
             
Inženiermatemātikas katedra
Profesors Iltiņš I.         16:00-18:00  
Profesors Koliškins A.     14:45-16:15   12:30-14:00  
Profesore Petere G.       8:15-10:00    
Profesore Volodko I.     14:00-16:00/
15:00-17:00
    10:00-12:00
Asoc. profesore Ramāna L.     16:00-17:00 16:00-18:00    
Asoc. prof. p.i. Iltiņa M.         16:00-18:00  
Docente Dzenīte I.       16:00-18:00    
Docente Eglīte I.     14:00-15:30 (D2-139) (pāra ned)     10:00-11:30 (Kalnciema 6-309)
Docente Koliškina V.   14:00-16:00 (D2-144) (nepāra ned)   12:00-14:00 (S1-503a) 14:00-16:00 (D2-144) (nepāra ned)  
Docente Kopeika E.     8:20-9:30 (Āz12-111)   16:00-17:00 (Āz12-103)  
Docents Kovancovs A.       16:00-18:00    
Docente Liģere J.   16:00-18:00 (pāra ned) 16:00-18:00 (nepāra ned)      
Docents Matvejevs A.           16:00-17:00
Docente Treilande T.            
Lektore Čerņajeva S.   16:00-18:00        
Lektore Gošteine V.            
Lektore Kabiša T.   12:00-14:00 (nepāra ned)        
Lektore Karpinska I.     8:30-10:00 (pāra ned)      
Lektors Krauklis K.   16:30-18:00        
Lektora p.i. Shraddha R. Cristian           12:30-14:05 (M1/1-25) (nepāra ned)
16:30-18:05 (M1/1-303) (pāra ned)