Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Konsultāciju laiki

Konsultāciju laiki

!!Veicinot Covid-19 drošības prasību ievērošanu, fakultāšu lietvedes nodrošinās studentu pieņemšanu klātienē vienu reizi nedēļā – piektdienās, 10:00-13:00. Pārējās dienās visi jautājumi tiks risināti, izmantojot elektronisko saziņu.

 

Telpa

P

O

T

C

P

Fakultāte
Dekāns Agris Ņikitenko D2-230   16:00-17:00     10:00-12:00
Dekāna vietniece mācību darbā Alla Anohina-Naumeca D2-235   16:00-17:00     10:00-12:00
Dekāna vietniece zinātniskajā darbā Katrina Boločko D2-222 vai D2-338   16:00-18:00     10:00-12:00
             
Studentu lietveži
Mācību biroja vadītāja Vita Mihalovska Dekanāts Attālināti: 1. un 2. kursa bakalauriem  vai +371 26145775
Mācību biroja vadītāja Rudīte Prūse   11:00-13:00 15:00-17:00 11:00-13:00   10:00-12:00
Mācību biroja vadītāja Akvilīna Sproģe   11:00-13:00 15:00-17:00   10:00-13:00 10:00-13:00
Mācību biroja vadītāja Ligija Apele   12:00-15:00 15:00-17:00   11:00-13:00 10:00-12:00
Viedo datortehnoloģiju institūts
Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra
Katedras vadītāja Katrina Boločko D2-222 vai D2-338   16:00-18:00     10:00-12:00
Asoc. profesors Aleksandrs Sisojevs D2-340   11:00-13:00 (nepāra ned) 10:30-12:00 (pāra ned)    
Docents Mihals Kovaļovs D2-337 vai D2-340 12:00-14:00 (pāra ned) 16:00-18:00 (nepāra ned.)      
Lektore Olga Krutikova D2-340     16:05-17:30    
Datorvadības un datortīklu katedra
Valerijs Zagurskis     12:00-14:00      
Dmitrijs Bļizņuks   10:00-14:00   10:00-14:00    
Andrejs Kalniņš       16:30-18:00    
Ēriks Kļaviņš     16:00-18:00   16:00-18:00  
Aigars Riekstiņš     16:00-18:00      
Māris Ziema   Sazināties individuāli ORTUS mājas lapā
Informācijas tehnoloģijas institūts
Vadības informācijas tehnoloģijas katedra
Profesors J. Grabis 400A   16:00-18:00     10:00-12:00
Docente V. Minkēviča 410 16:00-18:00        
Asoc. profesors J. Stirna 415 ORTUSā        
Lektors M. Bonders 417          
Doc. J. Šlihte Kaļķu 1-309 pēc iepriekšējas vienošanās        
Doc. V. Minkevičš Kaļķu 1-309 pēc iepriekšējas vienošanās        
Asoc. prof. J. Kampars 406 10:15-11:15        
Lekt. L. Jokste 410          
Doc. S. Bērziša 410 pēc iepriekšējas vienošanās        
Biroja administratore Z. Solovjakova 400B 14:00-16:30 10:00-12:00 14:00-16:30 10:00-12:00  
Modelēšanas un imitācijas katedra
Prof. J. Merkurjevs 426   14:00-14:30      
Prof. G. Merkurjeva 425          
Prof E. Ginters 434       16:15-17:15 (pēc iepriekšēja pieraksta)  
Asoc. prof. A. Romānovs 429   13:00-14:00      
Asoc. prof. A. Lektauers 422         8:30-9:30 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Prof. A. Teilāns 429          
Asoc. prof. J. Pečerska 431     15:30-16:30 (pāra ned)    
Lekt. V. Boļšakovs 427 8:30-9:30 (1-9. ned)        
Lekt. D. Plinere 431   14:30-16:00 (pēc iepriekšēja pieraksta)      
J. Bikovska     16:05-17:05 (nepāra ned)      
Prof. L. Aleksejeva 459         16:00-17:00
Doc. S. Paršutins 448 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Lekt. A. Kiršners 448         12:00-13:30 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Lekt. J. Čižovs 460     16:10-17:00    
Lekt. I. Poļaka 460         16:00-18:00 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Lietišķo datorsistēmu institūts
Lietišķo datorsistēmu katedra
Profesors Uldis Sukovskis K1-210 Pa e-pastu saskaņotā laikā
Profesors Jānis Osis S1-502 Pa e-pastu saskaņotā laikā
Profesore Oksana Ņikiforova S1-510   12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30  
Asoc. profesors Pāvels Rusakovs D2-522     12:00-12:30    
Asoc profesore Ērika Nazaruka S1-504 Pa e-pastu saskaņotā laikā
Docents Gundars Alksnis D2-537 Pa e-pastu saskaņotā laikā
Programmatūras inženierijas katedra
Profesore Larisa Zaiceva S1-501 pa e-pastu saskaņotā laikā
Profesore Eleonora Latiševa D2-532 pa e-pastu saskaņotā laikā
Asoc. profesors Aleksejs Jurenoks S1-505a pa e-pastu saskaņotā laikā
Asoc. profesors Gints Jēkabsons S1-513 pa e-pastu saskaņotā laikā
Asoc. profesore Natālija Prokofjeva D2-533   14:00-15:00      
Docents Imants Gorbānss S1-507   18:10 (nepāra ned)      
Docents Vadims Žuravļovs   pa e-pastu m saskaņotā laikā
Lektors Iļja Germans   pa e-pastu m saskaņotā laikā
Lektore Olga Jakovļeva   pa e-pastu saskaņotā laikā
Lektore Svetlana Jurenoka S1-505     14:00-16:00    
Lektors Normunds Kante   pa e-pastu saskaņotā laikā  
Lektors Ēvalds Masaļskis   pa e-pastu ga.lv saskaņotā laikā  
Lektors Igors Mihailovs   pa e-pastu m saskaņotā laikā  
Lektore Oksana Zavjalova D2-528       (nepāra ned)
līdz 07.10.2019.13.00-15.00
no 07.10.2019. 14.00-16.00
 
Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
J. Grundspeņķis D2-550     14:00 (iepriekšējs pieraksts rakstot )    
M. Kirikova D2-548     15:00-17:00 (iepriekšējs pieraksts rakstot )    
J. Eiduks D2-559 vai D2-544       14:00-15:00  
A. Ņikitenko D2-230   16:00-17:00     10:00-12:00
I. Eriņš D2-523 Konsultāciju laiku saskaņot, rakstot
A. Anohina-Naumeca D2-235   16:00-17:00     10:00-12:00
J. Ciekure D2-557     14:00-15:00 (nepāra ned)
16:10-17:00 (pāra ned)
   
E. Lavendelis D2-531 16:00-18:00 (iepriekš rakstot uz )        
I. Andersone D2, VNPC 2. stāvs Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu
V. Šakele D2-557 Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu
M. Pudāne D2-553   16:00-18:00      
A. Auziņš D2-555   14:00 (iepriekš rakstot e-pastu )      
I. Birzniece K1-208 Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu
MISI katedras mācību biroja administratore E. Ņikitenko D2-547 Jautājumi? Problēmas? Interese? Nāc, zvani, raksti! Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās D2-547.kabinets vai zvanot 67089529, piektdienās saziņa tikai rakstot e-pastu
Lietišķās matemātikas institūts
Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedra
             
Inženiermatemātikas katedra
Profesors Iltiņš I. D2-149       16:00-18:00  
Profesors Koliškins A. D2-135   14:45-16:15   12:30-14:00  
Profesore Petere G. Āz12-110     8:15-10:00    
Profesore Volodko I. D2-144   14:00-16:00/
15:00-17:00
    10:00-12:00
Asoc. profesore Ramāna L. Paula Valdena3/7-441   16:00-17:00 16:00-18:00    
Asoc. prof. p.i. Iltiņa M. D2-149       16:00-18:00  
Docente Dzenīte I. S1-311 vai D2-149     16:00-18:00    
Docente Eglīte I. D2-139 vai Kalnciema 6-309   14:00-15:30 (D2-139) (pāra ned)     10:00-11:30 (Kalnciema 6-309)
Docente Koliškina V. D2-144 vai S1-503a 14:00-16:00 (D2-144) (nepāra ned)   12:00-14:00 (S1-503a) 14:00-16:00 (D2-144) (nepāra ned)  
Docente Kopeika E. Āz12-111 vai Āz12-103   8:20-9:30 (Āz12-111)   16:00-17:00 (Āz12-103)  
Docents Kovancovs A. S1-202     16:00-18:00    
Docente Liģere J. M1/1-316 16:00-18:00 (pāra ned) 16:00-18:00 (nepāra ned)      
Docents Matvejevs A. Ķīpsalas 6B-310         16:00-17:00
Docente Treilande T.            
Lektore Čerņajeva S. Ķīpsalas 6B-514 16:00-18:00        
Lektore Gošteine V.            
Lektore Kabiša T. Ķīpsalas 6B-310 12:00-14:00 (nepāra ned)        
Lektore Karpinska I. Ķīpsalas 6-117   8:30-10:00 (pāra ned)      
Lektors Krauklis K. D2-128 16:30-18:00        
Lektora p.i. Shraddha R. Cristian M1/1-25 vai M1/1-303         12:30-14:05 (M1/1-25) (nepāra ned)
16:30-18:05 (M1/1-303) (pāra ned)
Vides modelēšanas centrs
Direktors Aivars Spalviņš Daugavgrīvas 2   10:00-12:00     10:00-12:00