Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Zinātnes novērtējumā kā spēcīgu jomu eksperti izceļ RTU sadarbību ar industriju

17. marts
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ieguldījumi zinātnes stiprināšanā ir snieguši atdevi – zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtējumā, īpaši tautsaimniecībai nozīmīgajās jomās, RTU sniegums ir novērtēts kā ļoti labs. Kā viena no RTU spēcīgākajām jomām ir minēta zinātnieku sadarbība ar industriju, kas inženierzinātnēm ir ļoti nozīmīga, lai veicinātu zināšanu pārnesi un zinātnieku radīto produktu integrēšanu tirgū. 

Starptautisko ekspertu sagatavotais atzinums liecina, ka RTU zinātnes sniegumā ir vērojama izaugsme. Eksperti visaugstāk novērtējuši RTU pētniecību enerģētikā un vides inženierzinātnēs, ķīmijā un materiālzinātnē, datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā, kā arī izaugsmi arhitektūrā. 

«Minētajām jomām ir liela ietekme sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā, radot jaunus produktus, kas ietekmē mūsu dzīvi jau tagad, un tām būs liela nozīme nākotnē, tāpēc esam gandarīti par RTU zinātnieku darba novērtējumu,» saka RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna. 

Viņš akcentē, ka RTU zinātnes vērtējums ir likumsakarīgs ieguldītā darba rezultāts, jo universitāte ir mērķtiecīgi stiprinājusi zinātnes jomu, veicot dažādas pārmaiņas universitātes pētniecības procesu organizēšanā. Piemēram, RTU ir pētniecību koncentrējusi fakultātēs, sasaistot to ar studiju procesu. Tāpat ir izmantotas Eiropas struktūrfondu sniegtās iespējas, iegūstot finansējumu zinātniskajiem pētījumiem un iegādājoties mūsdienīgu laboratoriju aprīkojumu. 

RTU ir pārliecināta, ka nākotnē īpašu ietekmi iegūs augstskolas, kas spēs cieši sadarboties ar industriju, tāpēc RTU zinātnieki sadarbībā ar uzņēmumiem gan rada jaunus produktus, gan arī veic ekspertīzes un piedāvā savas konsultācijas uzņēmumiem aktuālu jautājumu risināšanā. 

RTU tiek veicināta arī paaudžu nomaiņa zinātnē, stimulējot studentus pievērsties pētniecībai. Piemēram, sadarbībā ar uzņēmumiem RTU top maģistra un doktora darbi, un atsevišķi uzņēmumi doktorantiem piešķir stipendijas. Pēdējos gados RTU jaunie zinātnieki ir izmantojuši ES fondu sniegto atbalsta mehānismu jaunajiem zinātniekiem, piesaistot naudu saviem pēcdoktorantūras pētījumiem. Savukārt studentu ieinteresēšana par pētniecību notiek, piedāvājot viņiem studentu inovāciju grantus, kas ļauj nodarboties ar savu inženierzinātņu ideju realizēšanu un produktu prototipu izstrādi jau studiju laikā.  

Starptautiskajā zinātnes novērtējumā neatkarīgi ārvalstu zinātniskie eksperti ir no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada decembrim vērtējuši Latvijas zinātniskās institūcijas. Novērtējuma pasūtītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

17. marts plkst. 14:22

Līdzīgi raksti

Jaunumi