Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Visi interesenti var apgūt tiešsaistes kursu par mākslīgo intelektu

6. maijs, 2020
.
.

No 6. maija visiem interesentiem ir pieejams tiešsaistes kurss par mākslīgo intelektu «Elements of AI». Kurss ir bez maksas un to īsteno Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF) sadarbībā ar IT Izglītības fondu Start(IT). Kurss izveidots, Helsinku Universitātei sadarbojoties ar tehnoloģiju uzņēmumu «Reaktor», un tā uzdevums ir sniegt pamatzināšanas par mākslīgo intelektu dažādu jomu pārstāvjiem. Visi kursu apguvušie varēs saņemt sertifikātus, bet RTU studenti – kredītpunktus.

Kursa svinīgajā atklāšanas pasākumā, kas norisinājās 6. maijā, izskanēja Valsts prezidenta Egila Levita, RTU rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka, RTU DITF dekāna Agra Ņikitenko, «Accenture Nordic AI» vadītāja Maksima Naumova, kā arī Start(IT) izpilddirektores Evijas Celmas uzrunas.

Valsts prezidents uzsvēra, ka šis studiju kurss ir plašs un ambiciozs projekts, jo tā mērķis ir bez maksas sniegt apmēram 20 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju priekšstatu par to, kas ir mākslīgais intelekts, lai vēlāk varētu to labāk izvērtēt. E. Levits uzskata, ka ir būtiski veidot sabiedrības izpratni par šo jomu, jo Latvijai šajā ziņā vajadzētu būt vienai no valstīm, kas ir attīstības priekšgalā. Prezidents uzteica kursa īstenošanas iniciatīvu un vēlēja veiksmi tās apguvē.

«RTU aktīvi darbojas mākslīgā intelekta un robotikas attīstībā dažādās jomās, mums pat ir speciāla studiju programma «Mākslīgā intelekta sistēmas robotos» un mūsu zinātnieki daudz ko dara un izstrādā šajā jomā. Mākslīgā intelekta jomas attīstībā esam vadošie Baltijā un izcīnījuši arī starptautisku atzinību,» uzsvēra RTU rektors. Sadarbības rezultātā radītais kurss ir liels sasniegums arī mūsu kopējā sabiedrības digitalizācijas attīstībā visā sabiedrībā, atzina L. Ribickis, novēlot kursā iegūtās zināšanas un rīkus izmantot savā tālākajā darbībā.

«Šis ir Latvijas tālākizglītības vidē nebijis kurss un ir lielisks industrijas un akadēmiskās vides sadarbības piemērs,» uzsver RTU DITF dekāns profesors Agris Ņikitenko. «RTU kursā iesaistās kā atbalsta infrastruktūra – mēs izmantojam savus speciālistus un mācībspēkus, kuri ikdienā nodrošinās kursa norisi – sniegs jautājumus uz atbildēm, vērtēs rezultātus un īstenos citas ar mācību procesu saistītās darbības,» skaidro dekāns.

Tie, kuri absolvēs šo kursu, iegūs «Elements of AI» sertifikātu, būs iespēja iegūt arī RTU tālākizglītības sertifikātu. «RTU kursu esam pielīdzinājuši diviem kredītpunktiem, kas raksturo apgūtā materiāla apjomu un tam veltīto laiku un visi RTU studenti, to apgūstot, varēs iegūt šos kredītpunktus par brīvās izvēlēs kursa «Ievads mākslīgajā intelektā» apguvi,» informēja A. Ņikitenko.

Dekāns arī atgādināja, ka pēdējos gadus strauji pieaug pieprasījums pēc IKT jomas speciālistiem, un izglītības sistēmai jāspēj sagatavot vairāk cilvēku ar IKT jeb digitālā intelekta iemaņām, kur vienas no vadošajām ir tieši mākslīgā intelekta prasmes. Lai apmierinātu augsto pieprasījumu, izglītības procesam jākļūst elastīgākam, pieejamākam, spējīgam pielāgoties konkrēta cilvēka spējām un vajadzībām apgūt konkrēto materiālu. «Tālākizglītība ir ļoti labs piemērs, kā to panākt un tā mēs varam nodrošināt piekļuvi bagātīgam attālināti pieejamam mācību saturam, un «Elements of AI» ir lielisks piemērs šāda kursa saturam, struktūrai un pieejamībai,» uzsvēra dekāns.

«Vēlos iedrošināt katru, kuram ir radusies kaut neliela interese par mākslīgo intelektu, saņemt drosmi un atrast laiku, pievēršoties šī kursa apguvei,» aicināja A. Ņikitenko.

Šī studiju kursa radītāji – Helsinku Universitāte un tehnoloģiju uzņēmums «Reaktor» izvirzījuši mērķi, ka to ir jāapgūst 1% Somijas iedzīvotāju. Start(IT) izpilddirektore Evija Celma apliecināja, ka arī kursa iniciatori Latvijā tieksies uz to, lai kursu mūsu valstī apgūtu 1% iedzīvotāju. Patlaban tam reģistrējušies 400 tūkstoši interesentu 170 no pasaules valstīm. Ar Eiropas Komisijas atbalstu kurss ir iztulkots visās ES valodās, arī latviski.

Kursā ir dažādi loģikā un matemātikas pamatzināšanās balstīti uzdevumi un, lai iegūtu sertifikātu, tie ir jāizpilda. Kursu katrs var apgūt savā tempā, tam nav ierobežojuma laikā. Taču ar kursa saturu iepazīties iespējams arī nereģistrējoties un nepildot uzdevumus, atklāja E. Celma. Kursa absolvents spēj izprast būtiskākos mākslīgā intelekta aspektus, kritiski spriest par jaunumiem mākslīgā intelekta jomā, definēt mākslīgo intelektu un izskaidrot metodes, kas ir tā pamatā.

«Elements of AI» mājaslapa

Kursa «Elements of AI» atklāšanas pasākuma un diskusijas ieraksts

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

6. maijs, 2020 plkst. 13:12

Līdzīgi raksti

Jaunumi