Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Fakti

Fakti

2020

 • Datorvadības, automātikas un datotehnikas institūts (DADI) tiek pārdēvēts par Viedo datortehnoloģiju institūtu (VDI).

2018

 • Par fakultātes dekānu tiek ievēlēts Agris Ņikitenko.

2017

 • Inženiermatemātikas katedra svin 120. gadu jubileju.

2016

 • DITF telpās notiek Latvijas 2. atklātās datorikas olimpiādes fināls ar tēmu «Mākslīgais intelekts».
 • DITF profesors Jurijs Merkurjevs saņem prestižo profesora Eižena Āriņa balvu datorikā.
 • Par DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedras vadītāju kļūst docente Katrina Boločko.
 • DITF svin 55. dzimšanas dienu.

2015

 • Tiek atklāta DITF un Accenture Latvia atpūtas telpa.
 • Tiek atklāts «Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs» («IKSA CENTRS»).
No 2010. gada līdz 1961. gadam

2010

 • RTU iestājas SAP Universitāšu alianses programmā.
 • RTU noslēdz sadarbības līgumu ar kompāniju «Microsoft Latvia» Education Alliance.

2009

 • IBM un RTU izveido Lietišķo pētījumu un studiju centru.
 • Prof. O. Ņikiforova tiek ievēlēta par RTU 2009. gada jauno zinātnieci.
 • Lietišķo datorsistēmu institūtam piešķirts kvalitātes sertifikāts «QUESTE».

2008

 • Par DITF dekānu tiek ievēlēts prof. J. Grundspeņķis.

2007

 • Par DITF dekānu ar rektora rīkojumu tiek norīkots prof. J. Grundspeņķis.
 • Par RTU mācību prorektoru tiek ievēlēts prof. U. Sukovskis.

2006

 • Prof. J.Grundspeņķis tiek ievēlēts par RTU 2006. gada zinātnieku.

2005

 • Par DITF dekānu tiek ievēlēts U. Sukovskis

2004

 • Prof. J. Osis saņem LZA, a/s «DATI Group» un LIF mērķprogrammas IZK E. Āriņa balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā 
 • 2004: Izveidota Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

2003

 •  Prof. J.Grundspeņķis tiek ievēlēts par LZA akadēmiķi 
 • 2003: Izveidota Lietišķo datorzinātņu katedra
 • 2003: Izveidota Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

2002

 • Izveidota Inženiermatemātikas katedra

2001

 • Prof. L. Niceckis saņem LZA un a/s «DATI Group» un LIF mērķprogrammas IZK gada balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā
 • Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte (ASTF) tiek pārsaukta par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti (DITF)

2000

 • Prof. J.Osis saņem LZA un a/s «DATI Group» un LIF mērķprogrammas IZK gada balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā

1998

 • Izveidota Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas aktedra
 • Izveidota Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa
 • Izveidota Programmatūras izstrādes tehnoloģiju profesora grupa
 • Prof. J.Osis ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli
 • ASTF pārceļas uz Meža ielu 1

1997

 • Tiek izveidots Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
 • Izveidota Datortehnikas un tīklu katedra
 • Izveidota Datorvadības sistēmu profesora grupa
 • Izveidota Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

1996

 • Izveidots Intelektuālo datorteholoģiju profilinstitūts

1995

 • Izveidots Matemātiskās statistikas un finansu matemātikas profilinstitūts
 • Izveidota Operāciju pētīšanas katedra

1994

 • Tiek izveidots Lietišķo datorsistēmu institūts
 • Izveidots Lietišķo datorzinātņu profilinstitūts
 • Izveidota Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
 • Izveidota Lēmumu atbalsta sistēmu katedra
 • Par ASTF dekānu tiek ievēlēts J. Grundspeņķis

1993

 • Izveidota Modelēšanas un imitācijas katedra
 • Izveidots Vides modelēšanas centrs
 • Izveidota Automātiskās vadības katedra
 • Izveidota Ciparu vadības un robotu tehnikas katedra
 • Izveidota Ceļu satiksms un kontroles laboratorija

1992

 • Izveidots Automātikas institūts

1990

 • Izveidota Informācijas tehnoloģijas laboratorija
 • Izveidots Informācijas tehnoloģijas institūts
 • Izveidota Informātikas un programmēšanas katedra

1987

 • Izveidota Lietišķās matemātikas katedra

1986

 • Tiek izdots fakultātes 25 gadu jubilejai veltīts buklets

1980

 • Izveidota Zinātniskās pētniecības nozares laboratorija

1976

 • Par ASTF dekānu tiek ievēlēts Ģ. Vulfs 

1973

 • Par dekānu tiek ievēlēts P. Saveļjevs
 • Izveidota ESM matemātiskās apgādes katedra

1972

 • Izveidota Automātisko vadības sistēmu katedra
 • Nodibināta Automātikas un telemehānikas elementu un iekārtu katedra

1971

 • Izveidots Starpaugstskolu mācību ražošanas skaitļošanas centrs
 • Par ASTF dekānu tiek ievēlēts V. Bojarēvičs

1970

 • Izveidota Automatizēto vadības sistēmu katedra 

1968

 • Par ASTF dekānu tiek ievēlēts M. Grīnhofs 

1967

 • Tiek izveidots RPI Skaitļošanas centrs

1966

 • No ASTF atdalās un izveidojas jauna fakultāte  – Radiotehnikas un sakaru fakultāte (tagad Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte)

1965

 • Par ASTF dekānu tiek ievēlēts I. Strazdiņš 
 • Dibināta Lietišķās matemātikas speckursa katedra

1964

 • Tiek nodibināts Starpaugstskolu skaitļošanas centrs, kas ir otrais augstskolu skaitļošanas centrs Latvijā

1963

 • Tiek izveidota Mācību skaitļošanas laboratorija

1962

 • Par ASTF dekānu tiek ievēlēts J. Osis

1961

 • Nodibināta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte (ASTF). Tā atrodas Ausekļa ielā 7 un 9
 • Tiek izveidota Skaitļošanas tehnikas katedra, Elektromodelēšanas zinātniskās pētniecības problēmu laboratorija, Elektrosakaru katedra, Radiotehnikas katedra, Augstākās matemātikas katedra, Fizikas katedra un Augstākās matemātikas speckursu katedra
 • Par pirmo ASTF dekānu tiek ievēlēts L. Niceckis
 • Izveidota Automātikas un telemehānikas katedra un Skaitļošanas tehnikas katedra