Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics
Show menu
Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics

RTU 62 Student Conference of Applied Science 2021

RTU 62 Student Conference of Applied Science 2021

 

 

 

 

RTU 62 Student Conference of Applied Science was conducted from April 26 to 30, 2021.

 

Session

Chairwomen/ Chairman

Transporta inženierija/ Transport Engineering

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Katrīne Otersone

Industriālais dizains/ Industrial Design

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Saite uz sekcijas tēžu krājumu/ Link to session's collection of abstracts

Anita Geriņa-Ancāne

Ražošanas tehnoloģija / Production Engineering

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Link to collection of abstracts

Irīna Boiko

Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība/ Theoretical Mechanics and Strength of Materials

Ivo Vaicis

Aviācijas transports (mehānika un avionika)/ Aviation Transport (Mechanics and Avionics)

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Ali Arshad

Nestandarta risinājumi aviācijā/ Non-standard Solutions in Aviation

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Ilmārs Blumbergs

Transporta loģistika/ Transport Logistics

Saite uz sekcijas darba programmu/ Link to session content

Aloizs Lešinskis