Zinātniskās pētniecības darbu konkurss vidusskolēniem

Piedalīties konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» ir aicināti vidusskolēni, kurus urda vēlme saprast, kā darbojas viss pierastais, bez kā grūti iedomāties mūsu ikdienu – auto, elektrība, televīzija, dators, lifts, tramvajs, lidmašīna –, likt lietā asu prātu un radošo garu, lai izgudrotu, konstruētu un piedāvātu savus risinājumus reālās dzīves izvirzītām problēmām.

Konkursa uzvarētājus gaida vērtīgas balvas - naudas balvas un budžeta vietas. Žūrija no finālistu vidus izraugās arī vienu vai vairākus skolēnus, kas uzrādījuši izcilus rezultātus otrās kārtas laikā izpildītajā eksakto zinātņu testā un kuru izstrādātais zinātniskais darbs ieguvis augstu ekspertu vērtējumu, un piešķir viņiem tiesības ārpus konkursa tikt ieskaitītiem RTU pamatstudiju programmā. Ja skolēns vēlas studēt studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai «Industriālais dizains», ir jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2018/2019

Konkursa norise:

 • izsludinātas tēmas: 2018. gada oktobra sākums;
 • darbu iesniegšana: 01.02.2019.;
 • rezultāti: 01.03.2019.;
 • fināls: 16.03.2019.

Konkursa nolikums

Pieteikšanās anketa jāaizpilda līdz 2018. gada 1. novembrim (apstiprinājuma e-pastu, par pieteikšanos, saņemsi pēc 1. novembra).

Piedāvātie zinātniskās pētniecības darbu temati
Arhitektūras fakultāte:
 • Bioklimatiskie faktori publiskās ārtelpas izveidē.
 • Dzīvojamās vides kvalitāte Rīgas vēsturiskajā centrā.
 • Urbāno ūdensmalu potenciāls aktīvā dzīvesveida kontekstā.
 • Sabiedrības līdzdalība publisko ārtelpu kvalitātes nodrošināšanā.
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte:
 • Dzīvojamo telpu mikroklimata parametru noteikšana un/vai kontrole.
 • Augstas stiprības betona (>100 MPa) iegūšana un pārbaude.
 • Paliekošo veidņu konstrukcijas un to izbūves tehnoloģijas.
 • Kvalitatīva dzeramā ūdens ieguve vai tehniskie risinājumi pilsētu ūdensapgādē.
 • BIM (Būves informācijas modelēšanas) koncepcijas lietojums būvniecības nozarē Latvijā un pasaulē.
 • Bezmaksas CAD (datorizētās rasēšanas/projektēšanas) programmatūras arhitektūras/būvniecības/mašīnbūves jomā.
 • Tālizpēte kā apkārtnes izzināšanas metode.
 • Ģeomātikas rīki sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai.
 • Ģeogrāfisko informācijas sistēmu risinājumi savam novadam.
 • Precīzu īpašumu robežu uzmērīšanas tehniskie risinājumi un/vai ieguvumi.
 • 3D modelēšanas iespējas kultūrvēsturisku objektu dokumentēšanā vai izpētē.
 • Baktērijas skolas (mājas) krāna ūdenī.
 • Ūdensvadā notiekoši fizikāli – ķīmiski procesi un to loma uz dzeramā ūdens kvalitāti.
 • Fosfora loma membrānu tehnoloģiju ekspluatācijā.
 • Kontrolēta saldūdens barības ķēde notekūdens attīrīšanai.
 • Cikliskās darbības reaktora aerobās granulas – tās kurām garšo fosfors un slāpeklis.
 • Mikroorganismi - pārtikas produktu piesārņotāji.
 • Cukurs no atkritumiem – vai varam ražot no tā degvielu?
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte:
 • Dabā esošo principu izmantošana mākslīgajā intelektā (var arī robotikā).
 • Mīkstā robotika un tajā izmantotie principi.
 • Cilvēka emociju modelēšana datorā.
 • Lietotāja emociju izmantošana virtuālā aģenta emociju izpausmju pielāgošanai.
 • Ar saules bateriju darbināmu robotu projektēšana.
 • Autonoma robota darbības salīdzinājums ar manuāli vadāmu robotu.
 • Akselometra un žirksopa pielietošana minisumo robotos.
 • Soļu kodētāja pielietošana minisumo robotos.
 • Akselometra un žirksopa pielietošana līnijsekotāja robotos.
 • Soļu kodētāja pielietošana līnijsekotāja robotos.
 • PID algoritma lietošana līnijsekotāju robotos.
 • Attālinātā komunikācija izmantojot IOT risinājumus.
 • Līnijsekotāja robota apmācība izmantojot mākslīgo neironu tīklu.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte:
 • Saules paneļu sistēmu attīstība Latvijā.
 • Energoefektivitātes izvērtējums individuāliem lietotājiem.
 • Elektroenerģijas izmaksu analīze ES.
 • Zivju atlikumu izmantošana produktu/a ... (produkts) ražošanai augstākas pievienotās vērtības radīšanai.
 • Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni biomasas izmantošanai (novadā vai reģionā).
 • Koksnes degšanas procesu un produktu izpēte.
 • Vai zaļāk ir apsildīt māju pašam, vācot no dabas resursus, vai arī pirkt enerģiju no pārdevēja?
 • Proteīnu iegūšana no mikroorganismiem, kas kultivēti piena pārstrādes blakusproduktos (siera un biezpiena sūkalās).
 • Dabiski siltumizolācijas materiāli no mazvērtīgas biomasas (skujām, invazīvajiem augiem).
 • Inovatīvi risinājumi bezatlikumu bioresursu izmantošanai zemnieku saimniecībā.
 • Galveno kurināmā kvalitātes parametru salīdzinājums diviem kurināmā veidiem pēc izvēles.
 • Galveno kurināmā kvalitātes parametru noteikšana dažādām koku sugām.
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:
 • Mikropozicioniera datorvadības algoritma izstrāde.
 • Optisko savienotāju uzgaļu virsmas pārbaudes metodes.
 • Optiskā intensitātes sensora izveide un novērtējums.
 • Optiskā temperatūras sensora pielietojuma novērtējums ŠOPS.
 • Optiskā deformācijas sensora pielietojuma novērtējums ŠOPS.
 • Neizjaucamo savienojumu izveide un novērtējums.
 • Izjaucamo optisko savienojumu izveide un novērtējums.
 • Optisko šķiedru raksturojošo parametru novērtējums.
 • Dažādu veidu vienmodas optisko šķiedru metināšanas procesa novērtējums.
 • Vienmodas optiskās šķiedras sazarotāju ienesto zudumu izpēte un novērtējums.
 • Optiskā laika apgabala reflektometra pielietojums vienmodas ŠOPS līnijas kvalitātes novērtēšanai.
 • Sensoros bāzētas istabu ventilēšanas sistēmas.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte:
 • The limits of my language means the limits of my world. Ludwig Wittgenstein (Read more at: https://www.brainyquote.com/topics/language).
 • Internet of things: challenges and opportunities.
 • Learning to learn: Wikipedia as the one and only source of information.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte:
 • Manas pilsētas /novada/pagasta sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas.
 • Dabas resursu izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā manā novadā/pilsētā.
 • Piena produktu (maizes izstrādājumu u. tml.) tirgus analīze... (manā novadā/pilsētā).
 • Pasažieru pārvadājumu organizēšana manā novadā/pilsētā.
 • Loģistikas parku/ostas/termināļu attīstības iespējas manā novadā/pilsētā.
 • Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme manas pilsētas/novada attīstībā.
 • Komunikācija starp skolēniem un skolotājiem: problēmas un risinājumi.
 • Kā izvēlēties nākotnes profesiju vidusskolniekam? (Kādus informācijas avotus izmanto, kādas ir problēmas, lai iepazītos ar izvēlēto profesiju, kādi ir ieteikumi augstskolām u.c. mācību iestādēm šajā procesā).
 • Izglītības kvalitāte vidusskolā – kā paši skolēni to var ietekmēt?
 • Iespējamie darba vides riski manā skolā.
 • Ugunsdrošā vide manā skolā.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte:
 • Polimērkompozīti uz polibutilsukcināta bāzes.
 • Oglekļa nanodaļiņas saturoši polimēru kompozīti.
 • Pētījumi hibrīdšķiedras saturošu neaustu materiālu pielietojumam.
 • Tekstilmateriālu apdare.
 • Superkondensatora izgatavošana un spiediena ietekmes novērtējums.
 • Glikozes atvasinājumu sintēze.
 • Izejvielu sintēze meldrumskābju-taukskābju konjugātiem.
 • Biodegvielas.
 • Hidroksilapatīta un aizvietota hidroksilapatīta stabilitātes pētījumi.
 • Dabas materiālu pielietošanas iespējas biomateriālu izstrādē.
 • Jauni kaulu cementi uz kalcija fosfātu bāzes.
 • Kontrolētu zāļu piegādes sistēmu izveide uz biokeramisko pamatņu bāzes.
 • Titāna oksīdus saturošas keramikas pētījumi.
 • Polimēra – keramikas kompozītu biomateriāli.
 • Inovatīvi silīcija karbīdu mikro- un nanomateriāli.
 • Dažādu materiālu virsmas īpašību un porainības pētījumi mikro- un mezo- līmenī.
 • Biodegradablu kompozītmateriālu izstrāde degradētas vides uzlabošanas pielietojumam.
 • Augsti  porainas  keramikas  iegūšana,  izmantojot  rūpnieciskos  atkritumus  un  tās pielietošana ekoloģisko problēmu risināšanā.
 • Mikroaļģu kultivēšanas un izmantošanas iespējas Latvijas apstākļos.
 • Ēdamu mikroaļģu uzturvērtības atkarība no kultivēšanas parametriem.
 • Elektroenerģijas patēriņa samazināšanas iespējas skolās.
 • Kāpēc domājošs enerģijas patērētājs ir svarīgs valstij?
 • OIK daudzšķautnainība.
 • Elektroenerģijas taupīšana vai jaunas stacijas? Kas ir prioritāte Latvijai.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte:
 • Automobiļi ar automātisko vadību.
 • Jauna veida enerģijas avoti elektroautomobiļiem.
 • Transporta plūsmu pētījumi.
 • Viedais tekstils kā sensors.
 • Attēldiagnostikas metodes medicīnā.
 • Optiskās  metodes  siltumapmaiņas/vārīšanās  procesu  pētniecībai:  ātrgaitas  kino – fotoreģistrācija.
 • Bezpilotu lidaparātu izmantošana vides monitoringam.
 • Kosmisko raķešu palaišanas sistēmas.
 • Aerokosmiskās zondes (aerostati).
 • Telemedicīna.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2017/2018

Rīgas Tehniskās universitātes 2017./2018. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 45 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 10 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2016/2017

Rīgas Tehniskās universitātes 2016./2017. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 34 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 11 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2015/2016

Rīgas Tehniskās universitātes 2015./2016. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 37 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 11 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2014/2015

Rīgas Tehniskās universitātes 2014./2015. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 1. vietu un 900 eiro ieguva Talsu Valsts ģimnāzijas komanda. Savukārt trīs konkursa dalībnieki ieguva iespēju saskaņā ar RTU Uzņemšanas noteikumiem bez konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju programmām.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2013/2014

2013./2014. gadā dalībai konkursā pieteicās 57 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» tika iesniegti 40 pētniecības darbi. 29. martā konkursa noslēguma pasākumā par uzvaru konkursā cīnījās 10 komandas no Cesvaines, Gulbenes, Rēzeknes, Rīgas, Skrundas un Talsiem

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2012/2013

Konkursā piedalījās 28 komandas no visiem Latvijas novadiem. Par uzvaru finālā cīnījās 12 zinātniskās pētniecības darbu autori.

«Nāc un studē RTU!» 2011/2012

Kopumā šogad konkursam tika pieteikts 31 darbs no 23 Latvijas skolām un 15 pilsētām. Visaktīvāk darbus pieteica Rīgas, Ventspils, Talsu un Daugavpils vidusskolēni, no kuriem tika saņemta vairāk nekā puse zinātniskās pētniecības darbu.

«Nāc un studē RTU!» 2010/2011

Latvijā ir daudz zinātkāru un uzņēmīgu jauniešu, kurus urda vēlme saprast, kā darbojas viss pierastais, bez kā grūti iedomāties mūsu ikdienu – auto, elektrība, televīzija, dators, lifts, tramvajs, lidmašīna. Lai atklātu nākotnes spožākos tehniskos prātus, jau piekto gadu RTU rīko zinātniskās pētniecības darbu konkursu «Nāc un studē RTU!», mudinot vidusskolēnus ielūkoties noslēpumainajās zinātnes pasaules aizkulisēs un iejusties zinātnieka un pētnieka lomā, veicot pētījumus par aktuālām tēmām inženierzinātnēs.

«Nāc un studē RTU!» 2009/2010

2009./2010. gadā dalībai konkursā pieteicās 117 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesniegti 52 pētniecības darbi. 13. martā konkursa noslēguma pasākumā – «RTU Jauno pētnieku dienā» par uzvaru konkursā cīnijās 13 komandas no Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Lizuma, Ogres, Rīgas, Špoģiem, Talsiem un Ventspils.

«Nāc un studē RTU!» 2008/2009

2008./2009. studiju gadā dalībai konkursā pieteicās 110 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesniegti 60 darbi. 14. martā konkursa noslēguma pasākumā – RTU Jauno pētnieku dienā – par uzvaru konkursā cīnījās 13 komandas no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Valmieras, Ventspils, Auces, Talsiem, Cesvaines, Jēkabpils, Špoģiem (Daugavpils rajons) un Daugavpils.

«Nāc un studē RTU!» 2007/2008

2007./2008. studiju gadā konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesūtīti vairāk nekā 80 vidusskolēnu darbi.

Nāc studēt

_