RTU Lietišķo datorsistēmu institūtam piešķirts kvalitātes sertifikāts QUESTE

18. jūnijs, 2009
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Lietišķo datorsistēmu institūts nupat kļuvis par vienīgo izglītības iestādi Baltijā, kurai piešķirts QUESTE sertifikāts, kas apliecina, ka institūta piedāvātās studiju programmas tiek izstrādātas un īstenotas, ievērojot industrijas prasības un vislabāko praksi.

18.06.2009.

QUESTE (Quality System of European Scientific and Technical Education) sertifikāts norāda uz izglītības iestādes tiekšanos pēc izcilas kvalitātes.

Sertifikāts RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātesLietišķo datorsistēmu institūta direktoram profesoram JānimGrundspeņķim un RTU mācību prorektoram profesoram Uldim Sukovskim tikapasniegts Prāgā, kur 11. un 12. jūnijā notika kolokvijs «Industrijas ununiversitāšu sadarbība Eiropā nākotnes līderu sagatavošanā» (Industry – University Working Together in Europe to Produce the Leaders for Tomorrow), kas bija veltīts inženieru izglītības aktualitātēm Eiropā un pasaulē.

Šobrīd RTU Lietišķo datorsistēmu institūts ir viena no piecāmizglītības iestādēm pasaulē un vienīgā Baltijā, kam ir piešķirts šādssertifikāts.

QUESTE sertifikāts kalpo kā izglītības iestāžu atšķirības zīme:tas apliecina izglītības iestādes izcilību un piedāvāto studijuprogrammu kvalitāti. Kvalitatīvas studijas QUESTE kontekstā irzinātnē balstītas studijas, kas mudina studentus kļūt par līderiemdažādos tehnoloģiju projektos, pielāgojoties pārmaiņām tehnoloģiju,sociālajā un ekonomiskajā vidē, sniedz studentiem vēlmi nepārtrauktiturpināt izglītošanos un profesionālo pilnveidi, kā arī sniedz izpratnigan par inženiertehniskās jomas kopainu, gan arī par industrijas,tehnoloģiju biznesa un profesijas detaļām.

RTU Lietišķo datorsistēmu institūts nodrošina studiju programmas«Datorsistēmas» izpildi. Šīs programmas mērķis ir sagatavotspeciālistus darbam ar dažādu sarežģītību programmatūras produktiem.Speciālistam jāspēj atrisināt tādi uzdevumi kā lielu un sarežģītuinformācijas sistēmu, datu bāzu un programmatūras sistēmu modelēšana,mākslīgā intelekta un problēmu analīze u. c. Studijas institūtā notiekciešā sadarbībā ar uzņēmumiem, kur studenti veic kvalifikācijas,programmēšanas, ražošanas u. c. prakses. 

RTU Informācijas centrs

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

18. jūnijs, 2009 plkst. 12:21

Līdzīgi raksti

Ziņas