RTU izstrādāts inovatīvs IT risinājums dabas apstākļu prognozēšanai

3. februāris, 2014
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki kopā ar kolēģiem no Krievijas, izveidojuši IT platformu, kas palīdzēs prognozēt plūdu draudus, kā arī monitorēt un analizēt ūdens piesārņojuma vai meža ugunsgrēku izplatību.

Zinātnieki paredzējuši iedzīvotāju iesaisti dabas apstākļu informācijas iegūšanā, jo izstrādātā IT platforma spēj apkopot un kompleksi analizēt datus gan no kosmiskajiem pavadoņiem, gan, piemēram, iedzīvotāju ievietotām fotogrāfijām vai ziņojumiem, kas var būt ļoti noderīgi, jo cilvēki, esot tiešā saskarsmē ar vides objektiem, var konstatēt un ziņot par problēmu pirms sensori un satelīti to identificējuši.

Sistēma pieļauj datu analīzi no dažādiem avotiem vienlaicīgi, veic aprēķinus un skaitļošanas uzdevumus, ņemot vērā dažādus vides parametrus (piemēram, reljefu, gaisa temperatūru, ūdens straumes un vēja ātrumu), lai piedāvātu izanalizētu informāciju lēmējinstitūcijai. Jaunizveidotā IT platforma palīdzēs ikdienas darbā pašvaldībām un valsts iestādēm pieņemt lēmumu par iespējamo krīzes novēršanu pirms riska faktori ir iestājušies, piemēram, savlaicīgi lemt par iedzīvotāju evakuēšanu no apdraudētām teritorijām.

IT risinājums ir izstrādāts projekta «Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam» (INFROM) ietvaros, pateicoties Eiropas Savienības Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 finansējumam. Projekta realizācijā RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnieki sadarbojās ar Krievijas Zinātņu Akadēmijas St. Pēterburgas Informātikas un automatizācijas institūta kolēģiem.

2014. gada 6. februārī viesnīcā «Avalon» (Rīgā, Kalēju ielā 70) notiks konference, kuras laikā tiks demonstrēts, kā jaunās tehnoloģijas spēj prognozēt plūdu draudus, Lubānas ezera aizaugšanu, Somijas līča piesārņojumu, meža ugunsgrēku izplatības draudus un tūrisma ietekmi uz vidi.

Dalība konferencē ir bez maksas. Reģistrēšanās konferencei 6. februārī no plkst. 9.30.

elr_united_by_borders.jpgPapildu informācija:
Oksana Soško, lektore, pētniece, Mg. sc. ing.
INFROM projekta vadītāja asistente
, tālr. 67089514

infrom.jpgInformāciju sagatavoja:
Ilze Apsīte, tālr. 26498123

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

3. februāris, 2014 plkst. 11:15

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi