In memoriam. Gundars Liberts (31.01.1943–06.12.2012)

7. decembris, 2012
.
.

Pēc grūtas slimības mūžībā aizgājis Transporta un mašīnzinību fakultātes Autotransporta institūta direktors profesors Dr. sc. ing. Gundars Liberts, ilggadējs RTU Akadēmiskās sapulces priekšsēdētājs, bijušais Transporta un mašīnzinību fakultātes dekāns.

Gundars Liberts dzimis 1943. gada 31. janvārī, bērnību pavadījis Rīgā, Čiekurkalnā. Jau pamatskolas un vidusskolas laikā G. Liberts aktīvi darbojās Rīgas Jauno tehniķu stacijā, konstruējot un pašrocīgi būvējot gokartu un kļūstot parvienu no pirmajiem gokartu sacīkšu braucējiem Latvijā. Turpmākais dzīves ceļš līdz pat pēdējai stundai bija saistīts ar automobiļu transportu.

1961. gadā G. Liberts iestājās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē, 1969. gadā to absolvēja, iegūstot inženiera mehāniķa kvalifikāciju automobiļu transporta specialitātē. Arī karadienests bija saistīts ar automobiļiem.Pēc studijām G. Liberts turpināja strādāt un mācīties LLA aspirantūrā Mehanizācijas fakultātes Mašīnu ekspluatācijas katedrā. 1975. gadā tika aizstāvēta zinātņu kandidāta disertācija, un G. Liberts turpināja darbu vecākā zinātniskā līdzstrādnieka amatā.

No 1977. gada viņa dzīve bijasaistīta ar Rīgas Politehnisko institūtu, aktīvi piedaloties automobiļuun automobiļu transporta specialitāšu mācību metodiskās bāzes radīšanā.

1977.gadā sākās RPI autotransporta inženieru mācību process, kurā G. Libertslasīja automobiļu teorijas kursu. 1984. gadā tika izveidota Automobiļu un autosaimniecības katedra, kuras vadītājs līdz mūža galam bija GundarsLiberts.

G. Liberta pedagoģiskā darbība bija saistīta ar lekciju kursu lasīšanu un praktisko nodarbību vadīšanu autosatiksmes drošības, autotransporta līdzekļu dinamikas, transporta sistēmu un kravu ekspluatāciju jomā. Viņš aktīvi piedalījās mācību metodiskās untehniskāsliteratūras izstrādē, kā arī inženierprojektu, bakalaura, maģistra un dotora promocijas darbu vadīšanā.

Paralēli tiešajiem pienākumiem G. Liberts bija iesaistīts dažādos valsts mēroga darbos, risināja satiksmesdrošības, autotransporta tehniskās apskates un pārvadājumu organizēšanas jautājumus.

Gundars Liberts bija Cilvēks ar lielo burtu– gan darbā, gan sadzīvē bija dzīvespriecīgs un atsaucīgs gan pret darba biedriem, gan studentiem, gan pret jebkuru cilvēku, ar ko nācās risināt dažādus jautājumus.

Atvadīšanās notiks 12. decembrī plkst. 13 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.

Darba kolēģi

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

7. decembris, 2012 plkst. 11:34

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi