Pieteikšanās nepilna laika studijām

Pieteikšanās nepilna laika studijām

Iestāšanās pamatprasības atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem.

Nepilna laika studiju programmas

Pieteikšanās studijām:

  • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību, atzīmju izraksta un CE sertifikātu kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 35 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
    Reģistrācijas maksas kārtība.
  • Elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv ir paredzēta tikai līdz noteiktajam datumam, papildus paredzot pieteikuma apstiprināšanu ierodoties klātienē.

Uzņemšana:

Tā kā Covid-19 slimības dēļ valstī līdz 9. jūnijam ir izsludināta ārkārtējā situācija un vēl nav skaidrības par centralizēto eksāmenu norisi, RTU uzņemšanas termiņi un kārtība ir izstrādes procesā. Aktuālā informācija tiks izvietota RTU mājaslapā. 
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar RTU Uzņemšanas komisiju , 67089319, WhatsApp: 28005535.

Reflektantu ieskaitīšana:

  1. Studiju programmā reflektants ir reģistrējies, ja ir veicis pirmo studiju iemaksu līdz rēķinā norādītam termiņam.
  2. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz septembrī attiecīgās programmas lietvedībā.

Piesakies eParaksts mobile saņemšanai eParaksts.lv. Būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par pieteikšanās procesu.

Studijas

_