RTU 155. gadadienai veltītā 58. starptautiskā zinātniskā konference

No 2017. gada 12. līdz 15. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 58. starptautiskā zinātniskā konference.

Konferences darbs noritēs visās RTU fakultātēs pavisam 17 sekcijās, aptverot RTU pētniecības jomas. Plānots, ka konferencē piedalīsies vairāk kā 700 autoru, kas prezentēs Latvijas un pasaules zinātnes aktuālās tēmas, problēmas un sasniegumus.

Konferenci ar svinīgo plenārsēdi 14. oktobrī plkst. 11.00 atklās RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.

Plenārsēdes programma

Arhitektūra un pilsētplānošana

Sekcijas vadītājs:
Sandra Treija +371 67089118

Sekcijas kontaktpersona:
Alisa Koroļova m +37126866511

Papildu informācija

Biomedicinas inženierija un fizika

Sekcijas vadītājs:
Jurijs Dehtjars

Sekcijas kontaktpersona:
Marina Romanova

Būvzinātne

Sekcijas vadītājs:
Juris Smirnovs +371 67089278

Sekcijas kontaktpersona:
Jānis Kaminskis +371 67089287

Būvuzņemējdarbības, nekustamā īpašuma, reģionu un teritoriju inženierekonomikas zinātniskās problēmas

Sekcijas vadītājs:
Ineta Geipele +371 67089033

Sekcijas kontaktpersona:
Tatjana Tambovceva +371 67089454

Papildu informācija

Datorzinātne

Sekcijas vadītājs:    
Jānis Grundspeņķis +371 67089512
Aivars Spalviņš u.lv +371 67089511

Sekcijas kontaktpersona:
Irīna Eglīte m +371 22023316

Enerģētika un elektrotehnika
Sekcijas vadītājs:
Iļja Galkins u.lv +371 67089918
Elektronika
Sekcijas vadītājs:
Dmitrijs Pikuļins +371 26565214
E-Sabiedrība un digitālās humanitārās zinātnes
Sekcijas vadītājs:
Atis Kapenieks +37129355511
Aleksandrs Gorbunovs +371 28380654
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Sekcijas vadītājs:
Elīna Gaile-Sarkane +371 67089010
 
Humanitārās un sociālās zinātnes
Sekcijas vadītājs:
Gunārs Ozolzīle +371 67089154
 
Sekcijas kontaktpersona:
Inese Eniņa +37167089152
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūvniecība
Sekcijas vadītājs:
Jānis Vība +371 29615944
Jānis Rudzītis +371 29425510
Sigurds Jaundālders +371 22045725
Materiālzinātne un lietišķā ķīmija

Sekcijas vadītājs:
Valdis Kokars, , +371 67089249
Sekcijas kontaktpersona:
Lāsma Mālniece, , +371 29286800

 

Papildu informācija

Inženierzinātņu un augstskolu vēsture
Sekcijas vadītājs:
Alīda Zigmunde  +371 29869642
Telekomunikācijas
Sekcijas vadītājs:
Ģirts Ivanovs +371 67089293
 
Sekcijas vadītāja vietnieks:
Jurģis Poriņš +371 26686622
 
Sekcijas kontaktpersona:
Sandis Spolītis +371 26151611
Transports
Sekcijas vadītājs:
Aleksandrs Urbahs
 
Sekcijas kontaktpersona:
Kristīne Carjova
Aizsardzības un militārās tehnoloģijas
Sekcijas vadītājs:
Juris Ķiploks +371 28310044
 
Sekcijas kontaktpersona:
Juris Ķiploks +371 28310044
Vides un klimata tehnoloģiju konference Conect 2017
Sekcijas kontaktpersona:
Zane Indzere +371 22192498

Zinātne