Kopienas stiprināšanas aktivitātes

Kopienas stiprināšanas aktivitātes

Lai stiprinātu rūpniecības potenciālu Eiropas Savienībā, virzoties uz resursefektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, ļoti būtiska ir cilvēkkapitāla veidošana. Paralēli izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta programmām «EIT RawMaterial» īsteno arī dažādas tīklošanās, zināšanu apmaiņas un kopienas stiprināšanas aktivitātes.

«RawMaterial InfoCenter»

«Raw Materials Summit» ir globāla mēroga izejmateriālu jomas inovāciju un tehnoloģiju konference.

Atvērtie inovāciju pasākumi pulcē jaunuzņēmumus un pētniekus no visas Eiropas, piedāvājot viņiem iespēju apmainīties ar idejām, tikties ar investoriem, apgūt jaunas zināšanas un piedalīties uzņēmējdarbības apmācībās.

«EIT RawMaterial Alumni» pulcē visus, kuri piedalījušies «EIT RawMaterial» aktivitātēs, ļaujot viņiem turpināt uzturēt kontaktus, veidot jaunus sadarbības projektus utt.

Papildu informācija